Organizarea activităţii de cazier judiciar

Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, este structură specializată în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi asigură, în calitate de unitate centrală de linie, organizarea, coordonarea, desfăşurarea unitară a sarcinilor specifice, îndrumă, sprijină şi controlează întregul ansamblu de activităţi privind cazierul judiciar, evidenţele operative, statistica judiciară, evidenţele speciale, dactiloscopia decadactilară, camerele de corpuri delicte şi arhiva Inspectoratului General al Poliţiei Române, la nivelul direcţiei şi al formaţiunilor teritoriale de profil.

Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Directia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, este autoritatea centrală naţională în ceea ce priveşte schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, conform art. 1 alin. (1) din Decizia 2009/315/JAI a Consiliului privind schimbul de informaţii extrase din cazierul judiciar.

La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate, sancţionate administrativ conform Codului penal sau faţă de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată cu modificările și completările ulterioare.

În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state.

La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.