Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, potrivit Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, prin intermediul structurilor arme, explozivi şi substanţe periculoase, atribuţii privind cercetarea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 345 cod penal şi de Legea nr. 111/1996 republicată, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, de cercetare a infracţiunilor la regimul de control al produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare prevăzute în O.U.G. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare şi efectuează cercetarea la faţa locului în cazurile în care se presupune utilizarea ilicită a agenţilor chimici, biologici, radioactivi şi nucleari.