HĂRŢUIREA

·                    Potrivit noului Cod penal, Art. 208, hărţuirea este definită astfel: "Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere".

Potrivit reglementarilor în vigoare, această faptă este pedepsită cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. 

Tot hărţuire este considerată şi efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane. Pedeapsa, în aceste cazuri, este închisoare de la o lună la 3 luni sau amendă.

Aşadar, victimele urmărite, agasate, care se tem, pot depune plângere penală împotriva hărţuitorilor deoarece faptele lor sunt considerate infracţiuni contra libertăţii persoanei. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

·                    Hărţuirea sexuală, art.223 noul Cod penal – constă în pretinderea  în mod repetat favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau  pusă într-o situaţie umilitoare, se pedepste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

 

AMENINŢAREA

Ameninţarea este definită de noul Cod penal ca fiind fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infractiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, de natură să o alarmeze.

Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.

"Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate".

 

TRAFICUL DE PERSOANE

LEGISLAŢIE

Conform noului Cod penal, Art. 210 Traficul de persoane constă în:

 (1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă.

 

VIOLENŢA ÎN FAMILIE

Codul Penal tratează în mod expres violenţa în familie, în art.199, unde se arată că pedeapsa aplicată pentru un agresor, în cazul în care victima infracţiunii de omor, lovire sau vătămare corporală este un membru de familie, se majorează cu o pătrime faţă de pedepsele aplicate în mod obişnuit, pentru acele  infracţiuni.

În Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată şi completată, se arată ce se înţelege prin membru de familie:

a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;
b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt sau în drept drepturile faţă de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală sau handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii