Împuternicit Director al Directiei Afaceri Europene, Programe şi Relaţii Internaţionale

comisar-șef de poliţie Otilia Claudia NEGRU