Declarații de avere și interese

2018; 2017

 

CURRICULUM VITAE

 

INFORMAŢII PERSONALE

Nume/Prenume

DRAGNEA FLORIAN

Naţionalitate

Română

Data naşterii

05.04.1981

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

20.01.2018 – în prezent

ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

  • Coordonarea activităților la nivelul Poliției Române, în domeniul de competență

 Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

ORDINE ȘI ȘIGURANȚĂ PUBLICĂ

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

05.10.2017 – 19.01.2018

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT OPERAȚIONAL

  • Coordonarea activităților de management operațional la nivelul MAI și a activității DGMO.

 Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

19.05.2017 – 04.10.2017

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT OPERAȚIONAL

  • Coordonarea activităților de management operațional la nivelul MAI, a activității DGMO și îndeplinirea sarcinilor de funcționar de securitate.

 Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

06.12.2016 – 18.05.2017

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR AL DIRECȚIEI ANALIZĂ ȘI REGLEMENTARE DIN CADRUL DGMO

  • Coordonarea activităților de reglementare, analiză strategică, cooperare interinstituțională și evaluare instituțională la nivelul DGMO.

 Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

28.04.2016 – 05.12.2016

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR AL DIRECȚIEI SUPORT OPERAȚIONAL DIN CADRUL DGMO

  • Coordonarea activităților de reglementare, analiză strategică, evaluare instituțională și management al sistemelor informatice la nivelul DGMO.

 Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

31.12.2015 – 27.04.2016

ÎMPUTERNICIT DIRECTOR DE CABINET LA SECRETARUL DE STAT PENTRU ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ DIN M.A.I.

  • Coordonarea activităților desfășurate la nivelul Cabinetului secretarului de stat.

 Numele şi adresa angajatorului

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, București, Piața Revoluției nr. 1A, sector 1

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

CONDUCERE MAI

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

15.12.2014 – 30.12.2015

ȘEF SERVICIU COOPERARE OPERATIVĂ

  •  Coordonarea activității de cooperare operativă la nivelul Direcției de Ordine Publică din IGPR.

 Numele şi adresa angajatorului

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ

București, str. Mihai Vodă, nr. 6, sector 5

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale     

01.06.2008 – 14.12.2014

OFIŢER SPECIALIST

  •  Desfășurarea de activități specifice de prevenire și combatere a criminalității, în domeniul de competență, respectiv evaluare, coordonare și control a structurilor de ordine publică.

 Numele şi adresa angajatorului

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE – DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ

București, str. Mihai Vodă, nr. 6, sector 5

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale

20.07.2006 – 01.06.2008

OFIŢER CU ATRIBUȚII PE LINIE DE ANALIZĂ OPERAŢIONALĂ

  • Efectuarea de evaluări, prognoze şi sinteze asupra informaţiilor operative şi a stării infracţionale.

 Numele şi adresa angajatorului

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

București, Calea Victoriei, nr. 19, sector 3

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

ANALIZA INFORMAŢIILOR

 Perioada

 Funcţia sau postul ocupat

 Activităţi şi responsabilităţi principale

25.07.2003 – 20.07.2006

OFIŢER CU ATRIBUȚII PE LINIE DE CERCETARE PENALĂ

  •  Prevenirea și combaterea criminalității în domeniul de competență.

 Numele şi adresa angajatorului

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,POLIȚIA SECTOR 4 – SECȚIA 14 POLIȚIE

București, Calea Victoriei, nr. 19, sector 3

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate

CERCETARE PENALĂ

 EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 Perioada

2008 - 2010

 Calificarea / diploma obţinută

STUDII MASTERALE

 Perioada

2003 - 2004

 Calificarea / diploma obţinută

STUDII POSTUNIVERSITARE

 Perioada

1999 - 2003

 Calificarea / diploma obţinută

STUDII UNIVERSITARE

 Perioada

1995 - 1999

 Calificarea / diploma obţinută

STUDII LICEALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limbă străină cunoscută

Autoevaluare

Citire

Vorbire

Scriere

Limba ENGLEZĂ

AVANSAT

AVANSAT

AVANSAT