Declarații de avere și interese

2017201620152014 ;2013

Curriculum vitae

Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

 

 

Nume / Prenume

ŢUICU I. CARMEN - CAMELIA

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

 

 

Data naşterii

28.05.1971

 

 

Sex

Feminin

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

 • 22.08.2016 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

 • Adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • - Coordonează şi îndrumă activitatea structurilor din poliţia Română, potrivit competenţelor;
 • - Colaborează cu instituţiile şi autorităţile adminiostraţiei publice centrale de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 • - Dispune măsurile necesare, potrivit competenţelor, pentru punerea în aplicare a strategiei M.A.I. de realizare a ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului.

Numele şi adresa angajatorului

 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, Str. Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 • Ordine publică şi siguranţă naţională

 

Perioada

 • 01.02.2010 – 22.08.2016

Funcţia sau postul ocupat

 • Director – Direcţia Financiară

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Managementul financiar al Inspectoratului General al Poliţiei Române

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, Str. Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, România
 • Ordine publică şi siguranţă naţională

 

Perioada

 • 15.03.2007– 31.01.2010

Funcţia sau postul ocupat

 • Sef serviciu  – Serviciul Buget - Direcţia Buget Contabilitate

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Managementul activităţii Serviciului Buget

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, Str. Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, România
 • Ordine publică şi siguranţă naţională

 

Perioada

 • 01.12.1996 - 14.03.2007

Funcţia sau postul ocupat

 • Ofiţer specialist  – Serviciul Buget - Direcţia Buget Contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Activităţii pe linie financiar - contabilă în cadrul Serviciului Buget - Direcţia Buget Contabilitate

Numele şi adresa angajatorului

 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, Str. Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 • Ordine publică şi siguranţă naţională

Perioada

 • 01.05.1996 – 30.11.1996

Funcţia sau postul ocupat

 • Referent de specialitate – Direcţia Buget Contabilitate

Activităţi şi responsabilităţi principale

 • Activităţii pe linie financiar - contabilă în cadrul Serviciului Buget - Direcţia Buget Contabilitate

Numele şi adresa angajatorului

 • Inspectoratul General al Poliţiei Române, Str. Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13, Sector 2, Bucureşti, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 • Ordine publică şi siguranţă naţională

 

 

 

 

Perioada

 

 

 

 

 • 01.09.1995 – 30.04.1996

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Educaţie şi formare

 • Referent de specialitate
 • Activităţii pe linie financiar - contabilă
 • U.M. 02374 – Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti
 • Apărare naţională

 

 • 2017 - Curs pentru politici si dezvoltare la nivel executiv – „Anti-Corruption and Model Law Forum”, ILEA (International Law Enforcement Academy)  Roswell, S.U.A.
 • 2015 – Master , Managementul Strategic al Afacerilor Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti
 • 2009 - Master, Management Financiar-Contabil al Administraţiei Publice, Facultatea Spiru Haret, Bucureşti
 • 1999 – Curs postuniversitar – Academia de Studii Economice, Bucureşti
 •  1995-  Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate – diploma de licenţă
 • 1989 - Liceul de Matematică-Fizică ”Gheorghe Lazăr”, Bucureşti

 

Aptitudini şi competenţe profesionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

 

 • Membru CECCAR – expert contabil
 • Certificat de evaluator - Evaluarea economica si financiara a intreprinderii
 • Certificat de participare la sesiunea de instruire Formare în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale organizat în cadrul proiectului “Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale
 • Certificat de participare la programul de formare din cadrul proiectului “Proces decizional la nivelul M.A.I. – eficienţă şi coerenţă”, finanţat din FSE prin PODCA cu următoarele specializări: politici publice, management strategic, planificare bugetară, monitorizare şi evaluare.
 • Certificat de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi, emis de către Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
 •  

 

 • Română

 

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

B2

Engleză

B2

Engleză

B2

Engleză

B2

Engleză

B2

Engleză