Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE “SEPTIMIU MUREȘAN” CLUJ-NAPOCA

Adresa: Str. Corneliu Coposu 89-91, Cluj Napoca, jud. Cluj

Telefon: 0264/439772

Fax : 0264/439904

 

Purtător de cuvânt: Inspector de politie POPA ALICE ORIANA

Telefon: 0264/439772 int. 28105

Mobil: 0756/05.06.78

 

E-mail: alice.popa@cj.politiaromana.ro

 

 

URL: http://www.scoalapolcj.ro

 

 

 

Comandantul Școlii de Agenți de Poliție

“Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca

Comisar ȘEF de poliție Stoica LAurențiu

Curriculum vitae

 

E-mail: laurentiu.stoica@cj.politiaromana.ro

scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

Audiențe: în ziua de marți orele: 1400 - 1500

 

 

 

ATRIBUȚII PRINCIPALE

 

Principalul obiectiv al Școlii de Agenți de Politie „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca este pregătirea elevilor pentru a deveni polițiști capabili să exercite atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Viitorul polițist trebuie să dobândească abilități de acțiune pe baza și în exercitarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității, să-și dezvolte spiritul de responsabilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i sunt conferite prin Constituție, Legea poliției, Statutul polițistului, prin legi și regulamente specifice, să-și formeze convingeri temeinice de cinste, corectitudine, sinceritate, precum și capacități psihice de rezistență la presiuni, provocări, tentații și acte de corupție.

Alte obiective fixate în procesul de formare al polițiștilor:

 • însușirea cunoștințelor privind aspectele psiho-sociale ale fenomenului infracțional și formarea competențelor de relaționare a polițistului cu cetățeanul, a capacității de analiză a comportamentului uman în vederea perfecționării muncii agentului de politie;

 • formarea deprinderilor de utilizare a echipamentelor și produselor informatice moderne și cunoașterea unor sisteme informatice folosite de servicii specializate ale poliției;

 • perfecționarea competențelor lingvistice specifice muncii polițistului, în contextul integrării României în structurile Uniunii Europene;

 • menținerea și întărirea stării de sănătate, dezvoltarea calităților motrice, dezvoltarea unui sistem de cunoștințe, deprinderi și priceperi de autoapărare specifice muncii operative de poliție.

 

1. Catedra de Pregătire Polițienească

 

 • drept penal

 • protecția juridică a drepturilor omului

 • legislație constituțională

 • criminalistica

 • legislație rutiera

 

2. Catedra de Pregătire Juridică și Criminalistică

 

 • tactica polițienească

 • prevenirea și combaterea criminalității și criminologie

 • Instrucția tragerii

 

3. Catedra de Stiinte Socio-Umane, Limbi Străine și Informatică

 

 • relația polițist comunitate

 • informatică

 • educație fizică

 • limbi străine aplicate

 

LEGISLAȚIE SPECIFICA

 1. Legea nr.360/ 2002 privind Statutul polițistului, modificata și completata prin O.U.G.nr.89/ 2003 și prin O.U.G. nr.102/ 2004;
 2. Legea nr.218/ 2002 privind organizarea și funcționarea Politiei Romane;
 3. Legea nr. 182/ 2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 4. Legea invatamantului nr.84/ 1995 Republicata, modificata și completata prin Legea nr.268/ 2003 și prin Legea nr.354/ 2004;
 5. Legea nr.128/ 1997 privind Statutul personalului didactic modificata și completata prin O.U.G. nr.8/ 2000;
 6. Regulamentul de organizare și funcționare a școlilor postliceale din Ministerul de Interne nr.108222/ 2002;
 7. Ordinul M.A.I. nr. 400/ 2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administrației și Internelor.

 

ALBUM FOTO

.

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române