Conferinţe, simpozioane, întâlniri etc.:

Simpozionul de Criminalistică cu tema „Noutăţi în domeniul criminalisticii, dreptului penal şi procesual penal”, organizat în data de 16.04.2009, la Bucureşti, în România.

 •  „Performanţe ale metodelor spectrometrice în caracterizarea morfologică şi structurală a probelor judiciare”;

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Cms. de poliţie chimist Georgeta Andreescu

Scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 

 •  „Amprenta chimică a drogurilor - o provocare pentru chimiştii criminalişti în stabilirea reţelelor de traficare şi distribuţie”;

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

 • „Aspecte ale cooperării poliţieneşti internaţionale privind schimbul electronic de date dactiloscopice”;

Cms. şef de poliţie Necula Ionel

Cms. şef de poliţie Ivanici Mihai

Ag. şef adjunct de poliţie Dumitrescu Valentin

 •  „Bune practici în investigarea criminalistică a sistemelor de supraveghere video digitale”.

Insp. pr. de poliţie ing. informatician Alexandra Constantin

Sinsp. de poliţie Cristian Iordan

Sinsp. de poliţie Răzvan Rizea

 

Simpozionul „Expertizele criminalistice: tehnici şi metodologii moderne” organizat cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea Laboratorului Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj desfăşurat la 10 - 11 iunie 2009 în Staţiunea Borşa, judeţul Maramureş.

 

 • „Utilizarea procesului ACEV în examinarea dactiloscopică”.

Cms. de poliţie Rontescu Florin

 •  „Relaţia microurmă/întreg stabilită prin metode spectrometrice moderne şi formularea concluziei expertizelor fizico-chimice criminalistice”;

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Scms de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • „Rolul experimentului judiciar în stabilirea cu exactitate a primerului utilizat în producerea unui incendiu”;

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Insp. de poliţie chimist Lucian Augustin Stimeriu

 • „Importanţa efectuării experimentelor judiciare în expertiza fizico-chimică criminalistică a microurmelor”.

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Cms.şef de poliţie ing. chimist Iuliana Stănel

Scms. de poliţie chimist Gabriela Ianculescu

Forumul „Asigurarea Calităţii în societatea contemporană”, organizat de Eurachem-România, în cadrul Conferinţei Internaţionale “CHIMIA 2009 - New trends in Applied Chemistry”, în Constanţa, România, la care au participat 3 experţi şi specialişti.

 •  „Importanţa validării metodelor spectrometrice pentru asigurarea calităţii în analiza şi expertiza fizico-chimică judiciară”.

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian
Scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan
 

Simpozionul Internaţional „Învăţământul Universitar de Criminalistică”, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Universitatea Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Cercetări Criminalistice Râmnicu Sărat şi Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, în Alba Iulia, România.

 • „Pledoarie pentru învăţământul universitar de criminalistică”;

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • „Aplicarea Sistemului de Management al Calităţii conform ISO 17025/2005 în chimia judiciară şi importanţa acestuia în caracterizarea probelor judiciare”

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

Simpozionul „Juridica” cu tema „Evoluţia metodelor şi tehnicilor criminalistice” organizat la finele Masteratului în Criminalistică Seria 2007-2009 de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, în Bucureşti, România, la care au participat 4 experţi şi specialişti.

 

 • „Relaţia microurmă/întreg stabilită prin metode spectrometrice moderne şi formularea concluziei expertizelor fizico-chimice criminalistice”

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • „Rolul experimentului judiciar în stabilirea cu exactitate a primerului utilizat în producerea unui incendiu”

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Insp. de poliţie chimist Lucian Augustin Stimeriu

 • „Importanţa efectuării experimentelor judiciare în expertiza fizico-chimică criminalistică a microurmelor”.

Cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

Cms. şef ing chimist Iuliana Stănel

Scms. chimist Gabriela Ianculescu

 

 • Simpozionul „Thermo Scientific”: „Sistemul RAMAN şi aplicaţiile sale în criminalistică”.

Sinsp. de poliţie Bratosin Viorel

Sinsp. de poliţie Prunău Cristian


Simpozionul Internaţional cu tema „Investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul crimei organizate”, organizat în perioada 27 şi 28 octombrie, la Bucureşti, de către Asociaţia Criminaliştilor din România, împreună cu Institutul de Criminalistică şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sprijinul Institutului Naţional de Ordine Publică al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Brigăzii Internaţionale Antidrog:

 • „Managementul calităţii în activitatea de cercetare la faţa locului – prezent şi viitor”.

Cms. de poliţie Ţîru Gabriel, director al Institutului de Criminalistică

 • „Metode şi echipamente folosite în investigarea criminalistică telefoanelor mobile”.

Insp. pr. de poliţie ing. informatician Alexandra Constantin

Sinsp. de poliţie Cristian Iordan

 •  „Analiza înregistrărilor audio în vederea recunoaşterii vorbitorului”.

Sinsp. de poliţie Ciulinaru Leonaş

Sinsp. de poliţie Diaconescu Cristian

 •  „Studii de caz în analiza şi prelucrarea înregistrărilor video digitale”.

Sinsp. de poliţie Rizea Răzvan

 •  „Studii de caz în examinarea criminalistică a documentelor falsificate şi contrafăcute”.

Sinsp. de poliţie Bratosin Viorel

Sinsp. de poliţie Prunău Daniel

 •  „Consideraţii privind armele de foc neletale”.

Cms. de poliţie Pleşea Ion

Sinsp. de poliţie Dena Alexandru

Ag. de poliţie Dobrin George

 • „Aportul geneticii judiciare la investigarea criminalistică a infracţiunilor din domeniul crimei organizate”.

Cms. de poliţie Potorac Romică

Insp. de poliţie Cocioabă Daniela

Insp. de poliţie Hubcă Adrian

Insp. de poliţie Popescu Oana

 •  „Microurme exploatabile prin tehnica PCR în cazul infracţiunilor din domeniul crimei organizate”.

Insp. de poliţie Orăşteanu Alina

Insp. de poliţie Negoescu Irina

 • „Expertiza fizico-chimică a microurmelor - inamicul ştiinţific al infracţiunilor din domeniul crimei organizate”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • „Investigarea criminalistică a materialelor de probă ridicate din câmpuri infracţionale în care au acţionat aceeaşi autori”.

cms. şef de poliţie ing. chimist Stănel Iuliana

scms. de poliţie chimist Ianculescu Gabriela

 • „Expertiza fizico-chimică a falsului de monedă – un factor important în combaterea criminalităţii organizate”.

drd. fizician - chimist Feraru Daniela Laura

drd. ing. chimist Matei Adriana

 • „Investigarea tehnico-ştiinţifică a resturilor rămase în urma incendierilor provocate de grupări din sfera criminalităţii organizate”.

cms. de poliţie chimist Stoica Mihai

insp. de poliţie chimist Stimeriu Lucian Augustin

 • „Contribuţia analizei urmelor de natură textilă în elucidarea unor cazuri de criminalitate organizată”.

scms. de poliţie chimist Ene Carmen

insp. de poliţie chimist-fizician Savu Lorena-Magdalena

 • „Traficul ilicit de droguri şi autovehicule – provocare permanentă în lupta împotriva crimei organizate”.

insp. pr. de poliţie dr. farmacist Gheorghe Mihaela

sinsp. de poliţie de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta

 • „Expertiza fizico-chimică şi traficul de obiecte de colecţie şi numismatică”.

cms. şef de poliţie ing. chimist Stănel Iuliana

sinsp. de poliţie de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta

 • „Eficienţa metodelor chimice utilizate pentru evidenţierea urmelor papilare după perioade mari de timp de la crearea acestora”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

insp. pr. de poliţie dr. farmacist Gheorghe Mihaela

 •  „Rolul fluxurilor de lucru în activitatea de identificare judiciară în contextul infracţiunilor de crimă organizată şi cooperării poliţieneşti internaţionale”.

 

Colectivul Serviciului Identificări Judiciare

 • Simpozionul cu tema „Metode avansate de analiză a suprafeţelor şi tehnici de microanaliză elementală” organizat pe data de 3 Aprilie 2009 de Universitatea Politehnica Bucureşti şi Thermo Scientific, în Bucureşti, România

3 experţi din cadrul Serviciului Expertize Fizico-Chimice

 • Simpozionul cu tema "ContrAA-Tehnologie Inteligentă -Spectrofotometrie de înaltă rezoluţie" organizat pe data de 22 Aprilie 2009 de Universitatea Lucian Blaga şi firma Analytik Jena AG Germania, în Sibiu, România

3 experţi din cadrul Serviciului Expertize Fizico-Chimice

 • Forumul “Asigurarea Calităţii în societatea contemporană”, organizat în perioada 15-16 Mai 2009 - de Eurachem-România, în cadrul Conferinţei Internaţionale “CHIMIA 2009 - New trends in Applied Chemistry”, în Constanţa, România

3 experţi şi specialişti din cadrul serviciului.

 • Simpozionul Internaţional “Învăţământul Universitar de Criminalistică”, organizat în perioada 19-22 Mai 2009 - de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj, Universitatea Bucureşti, în colaborare cu Centrul de Cercetări Criminalistice Râmnicu Sărat şi Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, în Alba Iulia, România

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta
ARTICOLE PUBLICATE

a. În reviste cotate ISI:

1. Stanciu F, Popescu OR, Stoian IM, STR data for the AmpFlSTR Identifiler from Dobruja region (SE Romania), Forensic Sci Int Genet. 2009;3(2):146-7;

2. Stanciu F, Stoian IM, Popescu OR, Comprehensive STR data for the AmpFlSTR Identifiler from Transylvania (NW Romania), Leg Med (Tokyo). 2009;11(1):48-50;

3. Florin Stanciu, Ionel Marius Stoian, Oana Raluca Popescu. Automated DNA isolation for databasing purposes. Rom J Leg Med 2009;17(1):51–8;

4. Florin Stanciu, Ionel Marius Stoian, Oana Raluca Popescu, Population Data for 15 Short Tandem Repeat Loci from Wallachia Region, South Romania, Croat Med J. 2009;50:321-5;

5. Florin Stanciu, Oana Raluca Popescu and Ionel Marius Stoian, Allele frequencies of 15 STR loci in Moldavia region (NE Romania), Forensic Sci Int Genet. 2009, doi:10.1016/j.fsigen.2009.02.008.

6. Georgiana Duta-Cornescu, Alexandra Simon-Gruita, Nicoleta Constantin, F. Stanciu, Michaela Dobre, Dorina Banica, Rodica Tuduce, P. Cristea, Veronica Stoian, A comparative study of ARMS-PCR and RFLP-PCR as methods for rapid SNP identification, Romanian Biotechnological Letters, 2009,14(6):4845-4850.


b. În „Revista Română de Criminalistică”, editată de Asociaţia Criminaliştilor din România:

 

 • - „Urmele secundare ale împuşcăturii - martori invizibili ai infracţiunilor cu violenţă demascate de microscopia electronică”, Criminalistica, nr. 1, 2009.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

sinsp. de poliţie de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta

 

 • - „Performanţe ale metodelor spectrometrice în caracterizarea morfologică şi structurală a probelor judiciare (I), (II), (III)”, Criminalistica, nr. 3, 4, 5 2009.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • - „Amprenta chimică a drogurilor - o provocare pentru chimiştii criminalişti în stabilirea reţelelor de traficare şi distribuţie”, Criminalistica, nr.6, 2009

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta


c. În volumul „Investigaţia criminalistică a infracţiunilor cu violenţă”:

 

 • - „Un jaf comis cu violenţă - un puzzle rezolvat prin expertiza fizico-chimică criminalistică”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • - „Rolul expertizei fizico-chimice criminalistice în stabilirea modului de producere a unei morţi violente”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

 • - „Violenţa învinsă de ştiinţă - contribuţia expertizei fizico-chimice criminalistice în probarea şi anihilarea unei reţele de spărgători de case de bani”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

sinsp. de poliţie de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta

 • - „Ştiinţă şi artă în expertiza fizico-chimică criminalistică a probelor în cazul unui jaf de bancă comis cu violenţă”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena


d. În „Buletinul de Informare şi Documentare” al Ministerului Administraţiei şi Internelor:

 

.1. În numărul 1/2009

 • - „Comiterea unor infracţiuni cu violenţă sub influenţa consumului de heroină”.

cms. de poliţie dr. ing. chimist Costache Emilian

insp. pr. de poliţie drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • - „Contribuţia chimiei judiciare în soluţionarea unor cazuri deosebite de accidente rutiere”.

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

sinsp. de poliţie de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta


.2. În numărul 2/2009

 • - „Influenţa consumului de droguri asupra producerii de accidente rutiere”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

insp. pr. de poliţie dr. farmacist Gheorghe Mihaela

 • - „O cauză neobişnuită a producerii unui accident de circulaţie stabilită prin expertiză fizico-chimică”.

cms. de poliţie dr. ing. chimist Costache Emilian

scms. de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena


.3. În numărul 3/2009

 • - „Contribuţia expertizelor fizico-chimice a urmelor de sol în elucidarea unui accident de circulaţie”.

insp. de poliţie chimist Stimeriu Lucian Augustin

insp. de poliţie chimist-fizician Savu Lorena Magdalena

 • - „Expertiza criminalistică a permiselor şi certificatelor de înmatriculare falsificate sau contrafăcute”.

insp. de poliţie Bratosin Viorel-Dan

drd. ing. chimist Matei Adriana

drd. fizician-chimist Feraru Daniela Laura

 • - „Violenţa învinsă de ştiinţă - contribuţia expertizei fizico-chimice criminalistice în probarea şi anihilarea unei reţele de spărgători de case de bani”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

sinsp. de poliţie de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta


.4. În numărul 4/2009

 • - „Un jaf comis cu violenţă, un puzzle rezolvat prin expertiza fizico-chimică criminalistică”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

cms. de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • - „Rolul chimiei judiciare în investigarea urmelor şi microurmelor ridicate de la faţa locului pentru elucidarea accidentelor rutiere”.

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta


.5. În numărul 5/2009

 • - „Urme secundare ale împuşcăturii - martori invizibili ai infracţiunilor cu violenţă demascate de microscopia electronică”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

sinsp. de poliţie drd. fizician Ciofu Violeta.

 • - „Metode avansate ale chimiei judiciare aplicate investigaţiei criminalistice”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • - „Investigarea criminalistică a solurilor în cazul infracţiunilor cu violenţă”

cms. şef de poliţie ing chimist Iuliana Stănel

scms. de poliţie chimist Gabriela Ianculescu.


.6. În numărul 6/2009

 • - „Metode moderne de studiu al microurmelor şi urmelor dinamice de vopsea în elucidarea accidentelor rutiere”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

scms. de poliţie chimist Gabriela Ianculescu

 • - „Cercetarea criminalistică a infracţiunilor comise cu violenţă în cazul consumului abuziv de alcool şi medicamente”

insp. pr. de poliţie drd. farmacist Mihaela Gheorghe

insp. de poliţie chimist-fizician Lorena Magdalena Savu

 • - „Capcanarea chimică utilizată în identificarea persoanelor care au comis infracţiuni cu violenţă”

insp.de poliţie chimist-fizician Lorena Magdalena Savu

personal contractual drd. fizician-chimist Daniela Laura Feraru


e. În „Revista de criminologie, de criminalistică şi de penologie”, editată de Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Societatea Română de Criminologie şi de Criminalistică şi Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor:


.1. În numărul 1/2009

 • - “Relaţia microurmă/întreg stabilită prin metode spectrometrice moderne şi formularea concluziei expertizelor fizico-chimice criminalistice”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan


.2. În numărul 2/2009

 • - „Pledoarie pentru învăţământul universitar de criminalistică”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • - „Aplicarea sistemului de management al calităţii conform ISO 17025/2005 în chimia judiciară şi importanţa acestuia în caracterizarea probelor judiciare”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

scms. de poliţie drd. ing. chimist Elena Galan

 • - „Importanţa efectuării experimentelor judiciare în expertiza fizico-chimică criminalistică a urmelor”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

coms de poliţie şef ing. chimist Iuliana Stănel

scms de poliţie chimist Gabriela Ianculescu

 • - „Rolul experimentului judiciar în stabilirea cu exactitate a primerului utilizat în producerea unui incendiu”

cms. de poliţie drd. ing. chimist Maria Georgeta Stoian

insp. de poliţie chimist Lucian Augustin Stimeriu