Simpozionul naţional cu tema „Euroconformizarea activităţilor de criminalistică prin implementarea managementului calităţii”, organizat de Asociaţia Criminaliştilor din România şi Institutul de Criminalistică în data de 16 aprilie.

 

 • Procesul identificării dactiloscopice (ACE-V) şi Procedura Opiniilor Diferite (POD).

Cms. şef de poliţie Necula Ionel

Scms. de poliţie Rontescu Florin

 • Validarea metodelor analitice în chimia judiciară.

Cms. de poliţie Drd. Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie Drd. Elena Galan

 • Asigurarea calităţii rezultatelor prin desfăşurarea testelor interlaboratoare şi testelor de competenţă.

Cms. de poliţie Drd. Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie Drd. Elena Galan

 • Standardizarea în România.

Cms. de poliţie Pleşea Ion

 

Conferinţa Internaţională Universitară de Criminalistică „Criminalistica: artă sau ştiinţă?” organizată în perioada 3-5 iunie 2008 la Alba-Iulia.

 

 • Reconstrucţia facială – ştiinţă şi artă.

Cms. de poliţie dr. Horaţiu Dinu Drăgănescu

 • State of the art in forensic chemistry examination of evidence in a bank robbery.

Cms. de poliţie Drd. Maria Georgeta Stoian

Cms. de poliţie Georgeta Andreescu

Scms. de poliţie Drd. Elena Galan

 • Simpozionul organizat de International Society for Forensic Genetics (ISFG), în perioada 17-20 iunie la Sinaia.

Cms. şef de poliţie Conicescu Octavian

Cms. de poliţie Potorac Romică

 • Insp. de poliţie Cocioabă Daniela

 • Simpozionul „Juridica” organizat de Universitatea de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” în data de 27 iunie

 • Tehnici de examinare a probelor digitale în investigarea criminalităţii informatice.

 • Insp. pr. de poliţie Constantin Alexandra

 

Al VII-lea Forum „Calitatea măsurătorilor analitice”, organizat la Braşov în perioada 4-5 iulie de Eurachem România, la care a fost prezentată lucrarea

 

 • Validarea metodelor analitice utilizate în expertizele fizico-chimice criminalistice.

Cms. de poliţie Drd. Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie Drd. Elena Galan

 • Simpozionul „Global quality management solutions for the laboratory”, organizat la Bucureşti, în data de 15 aprilie.

Sinsp. de poliţie biochimist Hubca Adrian

 

Conferinţa Internaţională „Forensica 2008” organizată în perioada 25-26 aprilie, la Praga, în Cehia.

 

 • Comparative study of soils from several Romanian South-East regions and their contribution on DNA degradation in tooth samples (from different periods of time).

Cms. de poliţie Drd. Maria Georgeta Stoian

Scms. de poliţie Drd. Elena Galan

Sinsp. de poliţie Stanciu Florin

Sinsp. de poliţie Ciofu Violeta

 • Evaluation of Freedom Evo 150 with AGOWA sep9600 for Databasing Purposes (poster).

Insp. de poliţie Popescu Oana

Sinsp. de poliţie Stanciu Florin

Sinsp. de poliţie Stoian Ionel Marius

 

5th International Symposium on Fingerprints, organizat în perioada 4 - 6 iunie, la Lyon, Franţa, de INTERPOL, la care a fost prezentat studiul Method for fingerprints age determination de către domnul Inspector General al Poliţiei Române, chestor de poliţie Conf. Dr. Popa Gheorghe şi cms. de poliţie biochimist Potorac Romică.

 

CĂRŢI PUBLICATE

 

 • Detectorul de minciuni, Editura Little Star, Bucureşti 2008.

Cms. şef de poliţie Ţîru Gabriel, director al Institutului de Criminalistică

Prof. Vasile Lăpăduşi

 

ARTICOLE PUBLICATE

Revista de Criminalistică

 

 • Pregătirea personalului în respectul standardelor internaţionale.

Cms. şef de poliţie Ţîru Gabriel, director al Institutului de Criminalistică

Cms. şef de poliţie dr. Fleşner Margareta, director Direcţia Management Resurse Umane

 • Recuperarea amprentelor papilare la cadavre. („Criminalistica”, nr. 1, februarie 2008)

Cms. şef de poliţie Urecheatu Ion

Cms. de poliţie Dr. Horaţiu Dinu Drăgănescu

 • Stabilitatea relativă a şanţurilor de flexiune. („Criminalistica”, nr. 2)

Insp. de poliţie Trăncănău Claudiu

 

Revista Poliţia Română

 

 • Activitatea Criminalistică - o pagină din istoria Poliţiei Române. („Poliţia Română”, martie 2008)

Cms. de poliţie Drd. Maria Georgeta Stoian