Simpozionul de Criminalistică de la Cluj (16-17 mai 2007)

 

 • Interpretarea vechimii urmelor papilare depuse pe diferite suporturi.

 • Chestor de poliţie Conf. Univ. Dr. Ghoerghe Popa

 • Comisar şef de poliţie Preda Nicolae

 • Comisar de poliţie Potorac Romică

 • Cercetarea la faţa locului şi valorificarea urmelor în cazurile susceptibile de folosire a substanţelor toxice sau stupefiante.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie Drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • Examinarea criminalistică a suportului documentelor şi bancnotelor.

 • Comisar de poliţie Drd. Lăzureanu Crişan – Mucenic

 • Drd. inginer chimist Matei Adriana

 • Drd. chimist Feraru Daniela - Laura

 • Particularităţi în cercetarea criminalistică a microurmelor de fibre textile descoperite la faţa locului şi rolul acestora în probarea diverselor infracţiuni.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie Drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • Inspector de poliţie chimist-fizician Savu Lorena Magdalena

 • Identificarea şi interpretarea urmelor biologice din câmpul infracţiunii. Valorificarea prin determinări genetice a acestora.

 • Comisar de poliţie Potorac Romică

 • Inspector de poliţie Daniela Cocioabă

 • Subinspector de poliţie Adrian Hubca

 • Examinarea fizico-chimică a diferitelor urme în cazuri de furturi sau spargeri.

 • Comisar de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • Subinspector de poliţie fizician Ciofu Violeta

 • Examinarea şi interpretarea microurmelor prezente pe obiecte cu valoare istorică prin genotipare judiciară.

 • Subinspector de poliţie Florin Stanciu

 • Interpretarea urmelor papilare suprapuse sau adevărul din spatele imaginii.

 • Subcomisar de poliţie Rontescu Florin

 • Organizarea procesului de relevare şi prelevare a urmelor în activitatea criminalistică.

 • Comisar de poliţie Lăzureanu Crişan Mucenic

 • Utilizarea fotografiei tridimensionale la investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei-Spheron.

 • Inspector de poliţie Epure Valentin

 • Posibilităţi de diferenţiere prin spectrometrie de masă a urmelor de produse petroliere prelevate de la faţa locului în cazul incendiilor provocate intenţionat.

 • Subcomisar de poliţie chimist Stoica Mihai

 • Inspector de poliţie chimist Stimeriu Lucian

 • Amprenta chimică a drogurilor - o provocare pentru chimiştii criminalişti în stabilirea reţelelor de traficare şi distribuţie.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Maria Georgeta Stoian

 • Soluţii moderne de analiză a microurmelor în chimia judiciară

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie Drd. inginer chimist Galan Elena

 • Importanţa investigaţiei criminalistice în toxicologia judiciară.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Costache Emilian

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Studiul microurmelor de vopsea în elucidarea accidentelor rutiere. Studiu de caz.

 • Inspector principal de poliţie chimist Ianculescu Gabriela

 • Comisar şef de poliţie inginer chimist Stănel Iuliana

 

 

Congresul de Medicină Legală de la Sibiu (29-31 Mai 2007)

 

Secţiunea: PREZENTARE

 • Stabilirea vechimii amprentelor papilare depuse pe diferite suporturi.

 • Chestor de poliţie Dr. Gheorghe Popa

 • Conexiuni create de investigaţia criminalistică între toxicologia judiciară şi medicina legală.

 • Comisar de poliţie Stoian Maria Georgeta

 • Subcomisar de poliţie Costache Emilian

 • Prelevarea şi interpretarea criminalistică a microurmelor biologice de contact în cazul omuciderilor prin strangulare, prin genotipare judiciară.

 • Inspector de poliţie Dragomir Elena

 • Subinspector de poliţie Orăşteanu Alina

 • Colaborarea medic legist-criminalist în activitatea de identificare a persoanelor dispărute, a persoanelor şi cadavrelor cu identitate necunoscută şi valorificarea datelor prin sistemul CDN.

 • Comisar şef de poliţie Necula Ion

 • Comisar de poliţie Urecheatu Ion

 

Secţiunea: POSTER

 

 • Evoluţie şi perspective în activitatea de tehnică criminalistică desfăşurată la nivelul Poliţiei Naţionale.

 • Comisar şef de poliţie Ţîru Gabriel

 • Interpretarea criminalistică şi medico-legală a leziunilor victimei la faţa locului în vederea stabilirii instrumentului vulnerant.

 • Comisar de poliţie Lăzureanu Crişan Mucenic

 • Documentarea managementului calităţii în activitatea criminalistică şi de medicină legală.

 • Comisar de poliţie Lăzureanu Crişan Mucenic

 • Reconstrucţia facială - metodă de identificare medico-legală şi judiciară.

 • Subcomisar de poliţie Dr. Drăgănescu Dinu

 

Simpozionul Naţional „Juridica” ediţia a XVII-a, organizat în 29 iunie 2007

 

 • Particularităţi în cercetarea criminalistică a microurmelor de fibre textile identificate la faţa locului.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie Drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • Inspector de poliţie chimist-fizician Savu Lorena Magdalena

 • Metode moderne de analiză a microurmelor în chimia judiciară.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie Drd. inginer chimist Galan Elena

 

Forum EURACHEM Calitatea Măsurărilor Analitice, organizat în 22 septembrie 2007, la Sinaia

 

 • Activitatea de expertiză criminalistică prin prisma procedurilor şi practicilor promovate de standardizare.

 • Comisar de poliţie Drd. inginer chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie Drd. inginer chimist Galan Elena

 

Conferinţa internaţională "Forensic Genetics and Molecular Anthropology", organizat în perioada 2-5 septembrie 2007, la Split, în Croaţia

 

 • Comparative study of several tooth samples from different archaeological sites and the implications of fossilisation in preservation of DNA overtime.

 • Subinspector Stanciu Florin

 • Principal inspector PhD. engineer chemist Galan Elena

 • Commissary PhD. engineer chemist Stoian Maria Georgeta

 • Commissary chemist Andreescu Georgeta

 • Soficaru Andrei D., Laboratory of Paleoanthropology, “Francisc I. Rainer” Anthropological Research Centre, Bucharest

 • Miriţoiu Nicolae, Laboratory of Paleoanthropology, “Francisc I. Rainer” Anthropological Research Centre, Bucharest

 • Duţă-Cornescu Georgiana, Department of Genetics and Biotechnologies, Faculty of Biology, University of Bucharest, Bucharest

 • Constantin Nicoleta, Department of Genetics and Biotechnologies, Faculty of Biology, University of Bucharest, Bucharest

 • Stoian Veronica, Department of Genetics and Biotechnologies, Faculty of Biology, University of Bucharest, Bucharest

 

Seminarul Colegiului European de Poliţie (CEPOL), organizat în perioada 24-28 septembrie 2007, la Budapesta, în Ungaria

 

 • Organizarea şi dotarea structurilor criminalistice din cadrul Poliţiei Române.

 • Inspector de poliţie Epure Valentin Iulian

 

Întâlnirea anuală a Grupului de lucru pe relevarea şi identificarea amprentelor papilare, organizată în perioada 26-28 septembrie 2007, la Leuven, în Belgia

 

 • Adevărul din spatele imaginii.

 • Subcomisar de poliţie Rontescu Florin

 

Simpozionul Internaţional cu tema: „Investigarea criminalistică a accidentelor rutiere. Contribuţia mass-media în prevenirea acestora”, organizat în perioada 30 şi 31 octombrie 2007, la Bucureşti

 

 • Investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei în cazul accidentelor rutiere – Proceduri Standard.

 • Comisar şef de poliţie Ţîru Gabriel

 • Inspector de poliţie Epure Valentin Iulian

 • Psihologia omului la volan.

 • Comisar şef de poliţie psiholog Ţîru Gabriel

 • Prof. univ. dr. Tudorel Butoi, Universitatea „Spiru Haret”

 • Interpretarea criminalistică a diagramelor şi a aparatelor tahograf ale autovehiculelor de transport implicate în accidente de circulaţie.

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan Mucenic

 • Ing. drd. Laszlo Sajtos, director general adjunct la Autoritatea Rutieră Română din Ministerul Transporturilor

 • Investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei pentru valorificarea urmelor şi microurmelor prin expertize fizico-chimice în cazurile de accidente de circulaţie.

 • Comisar de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • Subinspector de poliţie fizician Ciofu Violeta

 • Metode moderne de studiu al microurmelor şi urmelor dinamice de vopsea în dispuse rutiere.

 • Comisar de poliţie drd. ing. chim. Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie chimist Ianculescu Gabriela

 • Contribuţia chimiei judiciare în soluţionarea unor cazuri deosebite de accidente rutiere.

 • Comisar de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • Subinspector de poliţie fizician Ciofu Violeta

 • Posibilităţi de valorificare prin expertize fizico-chimice a urmelor dinamice lăsate de pneurile autovehiculelor.

 • Comisar şef de poliţie ing. chimist Stănel Iuliana

 • Inspector principal de poliţie chimist Ianculescu Gabriela

 • Rolul chimiei judiciare în cercetarea criminalistică a microurmelor de fibre textile descoperite la faţa locului în cazul accidentelor de circulaţie.

 • Inspector principal de poliţie chimist Ene Carmen

 • Inspector de poliţie chimist-fizician Savu Lorena Magdalena

 • O cauză neobişnuită a producerii unui accident de circulaţie stabilită prin expertiză fizico-chimică.

 • Comisar de poliţie dr. chimist Costache Emilian

 • Inspector principal de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

 • Contribuţia expertizelor fizico-chimice a urmelor de sol în elucidarea unui accident de circulaţie.

 • Inspector de poliţie chimist Stimeriu Lucian

 • Inspector de poliţie chimist-fizician Savu Lorena Magdalena

 • Investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei în cazul accidentelor de circulaţie produse ca urmare a transportului de substanţe periculoase.

 • Subcomisar de poliţie chimist Stoica Mihai

 • Drd. chimist-fizician Feraru Daniela

 • Influenţa consumului de droguri asupra producerii de accidente rutiere.

 • Comisar de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • Consumul de substanţe medicamentoase – cauză de producere a accidentelor de circulaţie.

 • Inspector principal de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

 • Inspector principal de poliţie drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • Expertiza criminalistică a permiselor şi certificatelor de înmatriculare falsificate sau contrafăcute.

 • Subinspector de poliţie Bratosin Viorel Dan

 • Drd. ing. chimist Matei Adriana

 • Contaminarea probelor biologice în cazul accidentelor rutiere.

 • Subcomisar de poliţie biochimist Potorac Romeo

 • Subinspector de poliţie biochimist Hubcă Adrian

 • Cercetarea locului faptei în cazul accidentelor de circulaţie pentru identificarea, recoltarea, ambalarea şi conservarea urmelor sau microurmelor de natură biologică şi posibilităţile de valorificare ale acestora prin metode de analiză genetică.

 • Subcomisar de poliţie biochimist Potorac Romeo

 • Subinspector de poliţie biochimist Cocioabă Daniela

 • Subinspector de poliţie biochimist Hubcă Adrian

 

Conferinţa Internaţională "Progress in Criminalistics", organizat în perioada 14-15 noiembrie 2007, la Bratislava, în Slovacia

 

 • Advances in judiciary chemistry applied to forensic investigation.

 • Commissary PhD. engineer chemist Stoian Maria Georgeta

 • Principal inspector PhD. engineer chemist Galan Elena

 • Forensic science activity in Romania according to procedures and practices promoted by national and european organisms.

 • Commissary PhD. engineer chemist Stoian Maria Georgeta

 • Principal inspector PhD. engineer chemist Galan Elena

 

STUDII

Serviciul de analize fizico-chimice şi Serviciul de analize biocriminalistice ADN efectuează analize a unor probe de sol, rezultatele urmând a fi prezentate într-o lucrare pentru Conferinţa Internaţională "Forensica", care va fi organizată în anul 2008 la Praga

 •  

 • Comparative study of soils from several Romanian South-East regions and their contribution on DNA degradation in old and very old tooth samples.

 • Subinspector Stanciu Florin

 • Principal inspector PhD. engineer chemist Galan Elena

 • Commissary PhD. engineer chemist Stoian Maria Georgeta

 • Commissary chemist Andreescu Georgeta

 • Subinspector Ciofu Violeta

 • Soficaru Andrei D., Laboratory of Paleoanthropology, “Francisc I. Rainer” Anthropological Research Centre, Bucharest

 • Miriţoiu Nicolae, Laboratory of Paleoanthropology, “Francisc I. Rainer” Anthropological Research Centre, Bucharest

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

 

 • Determinarea distanţei de tragere prin analiza matricială a factorilor secundari ai împuşcăturii, utilizând metoda spectrometriei de fluorescenţă în raze X (temă reluată).

 • Comisar de poliţie drd. ing. chim. Stoian Maria Georgeta

 • Comisar de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • Comisar de poliţie dr. chimist Costache Emilian

 • Inspector principal de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

 • Posibilităţi de determinare a remanenţei factorilor suplimentari ai împuşcăturii pe mâinile trăgătorilor, prin XRF şi microscopie electronică”

 • Comisar de poliţie drd. ing. chim. Stoian Maria Georgeta

 • Comisar de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • Comisar de poliţie dr. chimist Costache Emilian

 • Inspector principal de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena

 • Metode de diferenţiere a fibrelor liberiene de in de fibrele liberiene de cânepă.

 • Inspector principal de poliţie Ene Carmen

 • Subinspector de poliţie fizician Ciofu Violeta

 • Personal civil Matei Adriana

 • Metode de ridicare, relevare şi analiză în cazul documentelor calcinate, în vederea identificării scrisului preexistent”

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan Mucenic

 • Personal civil Matei Adriana

 • Personal civil Feraru Daniela Laura

 

ARTICOLE PUBLICATE

1. Revista de Criminalistică

 

 • Inaugurarea laboratoarelor Institutului de Criminalistică. („Criminalistica”, nr. 1, februarie 2007)

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Sistemul Eurodac în România. („Criminalistica”, nr. 1, februarie 2007)

 • Inspector de poliţie Trăncănău Claudiu

 • Agent şef adjunct de poliţie Dumitrescu Valentin

 • Analize fizico-chimice ale reziduurilor explozive, în cazul unui atac terorist. („Criminalistica”, nr. 1, februarie 2007)

 • Subcomisar de poliţie chimist Stoica Mihai

 • Metode şi măsuri de contracarare a tehnicilor de pătrundere prin efracţie. Colaborarea dintre criminalişti şi specialiştii în tehnica de securitate. („Criminalistica”, nr. 1, februarie 2007)

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Inginer Bănuleasa Mihai, masterand în Criminalistică

 • Asociaţia Criminaliştilor din România în anul 2006. („Criminalistica”, nr. 2, mai 2007)

 • Prof. Vasile Lăpăduşi

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Interpretarea şi documentarea managementului calităţii în activitatea criminalistică. („Criminalistica”, nr. 3, iulie 2007)

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Criminalitatea la expoziţia „Black Sea Defence&Aerospace 2007”. („Criminalistica”, nr. 3, iulie 2007)

 • Agent şef adjunct de poliţie Dumitrescu Valentin

 • Cercetarea la faţa locului şi valorificarea urmelor în cazurile susceptibile de folosire a substanţelor toxice sau stupefiantelor. („Criminalistica”, nr. 3, iulie 2007)

 • Comisar de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie drd. farmacist Gheorghe Mihaela

 • Crime nerezolvate (II). („Criminalistica”, nr. 4, august 2007)

 • Prof. Vasile Lăpăduşi

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Examinarea fizico-chimică a diferitelor urme în cazuri de furturi sau spargeri. („Criminalistica”, nr. 4, august 2007)

 • Comisar de poliţie chimist Andreescu Georgeta

 • Subinspector de poliţie fizician Ciofu Violeta

 • Investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei în cazul accidentelor rutiere – proceduri standard. („Criminalistica”, nr. 5, octombrie 2007)

 • Comisar şef de poliţie Ţîru Gabriel

 • Inspector de poliţie Epure Valentin Iulian

 • Investigarea tehnico-criminalistică în cazul accidentelor de circulaţie mortale cu fugă de la locul faptei. („Criminalistica”, nr. 5, octombrie 2007)

 • Chestor principal drd. Iancu Ştefan

 • Comisar de poliţie drd. Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Chimia judiciară şi rolul ei în investigarea urmelor şi microurmelor ridicate de la faţa locului pentru elucidarea accidentelor rutiere. („Criminalistica”, nr. 5, octombrie 2007)

 • Comisar de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie drd. Ing. chimist Galan Elena

 

Buletinul Informativ al EURACHEM din România, numărul 11 din iulie 2007

 

 • Activitatea de expertiză criminalistică prin prisma procedurilor şi practicilor promovate de organizaţiile naţionale şi internaţionale.

 • Comisar de poliţie drd. ing. chimist Stoian Maria Georgeta

 • Inspector principal de poliţie drd. ing. chimist Galan Elena