Prezentări susţinute în anul 2006:

 • Rolul şi contribuţia psihologului pe timpul investigării actelor teroriste

 • Comisar şef de poliţie Ţîru Gabriel

 • Tipuri de probe care pot fi descoperite în câmpul infracţional într-un act terorist. Modalităţi de protejare a acestora

 • Comisar de poliţie Lăzureanu Crişan-Mucenic

 • Particularităţi în investigarea criminalistică a actelor teroriste în cazul folosirii armelor de foc

 • Subcomisar de poliţie Duca Constantin

 • Posibilităţi de înregistrare foto, video şi audio pe timpul investigării actelor teroriste şi a altor evenimente deosebite

 • Inspector de poliţie Epure Valentin Iulian

 • Subinspector de poliţie Vasile Ioana Andreea

 • Agent principal de poliţie Rizea Răzvan Iulian

 • Contribuţia biometriei pe timpul investigării actelor teroriste şi a altor evenimente deosebite

 • Comisar şef de poliţie Necula Ionel

 • Comisar de poliţie Dr. Dinu Drăgănescu Horaţiu

 • Particularităţi în investigarea criminalistică a actelor de terorism, în cazul în care s-au folosit explozivi

 • Inginer chimist Matei Adriana

 • Analize fizico-chimice ale reziduurilor explozive în cazul unui act terorist

 • Subcomisar de poliţie chimist Stoica Mihai

 • Substanţe toxice utilizate în atacurile teroriste

 • Subinspector de poliţie chimist Savu Lorena

 • Valorificarea microurmelor biologice depuse pe suporturi atipice prin metode genetice judiciare

 • O temă de cercetare foarte amplă care a fost demarată de colectivul format din subcomisar de poliţie Potorac Romică, subinspector de poliţie Cocioabă Daniela şi subinspector de poliţie Hubca Adrian şi care în momentul actual este dezvoltată pentru un spectru larg de suporturi de către subinspector de poliţie Cocioabă Daniela.

 • Identificarea persoanelor pe baza profilului genetic al celulelor nucleate remanente în urmele de buze, urechi şi în fragmentele de amprente papilare depuse pe diverse tipuri de suporturi

 • O temă de cercetare realizată de către subcomisar de poliţie Potorac Romică, subinspector de poliţie Cocioabă Daniela, subinspector de poliţie Hubca Adrian şi prezentată în cadrul Simpozionului Internaţional de Criminalistică organizat în noiembrie 2006.

 • Fenomenul „low copy number“ în genotiparea judiciară

 • O temă de cercetare foarte amplă cu implicaţii deosebite în genotiparea judiciară din toate laboratoarele lumii, ale cărei rezultate sunt rapid validate şi puse în practica actuală. A fost demarată de colectivul format din subcomisar de poliţie Potorac Romică, subinspector de poliţie Cocioabă Daniela şi subinspector de poliţie Hubca Adrian, iar rezultatele au fost parţial prezentate în cadrul Simpozionului Internaţional de Criminalistică organizat în noiembrie 2006. În momentul actual, tema este dezvoltată de către subinspector de poliţie Hubca Adrian, fiind cercetate o serie de metode prin care un număr foarte redus de celule epiteliale aflate în amestec cu substanţe inhibitoare ale procesului de amplificare vor putea fi genotipate.

 • Proiectul de cercetare intitulat: „Identificarea indirectă a profilului genetic al unei persoane. Exerciţiu de genetică judiciară istorică”

 • Coordonator Prof. Dr. Veronica Stoian şi îndrumător subcomisar de poliţie biochimist Romică Potorac – este finalizat de către subinspector de poliţie Stanciu Florin în proporţie de 90% şi urmează a fi parte componentă a lucrării de dizertaţie de profil, cu acelaşi nume.

 • Tema de cercetare intitulată „Individualizare în cadrul aceleiaşi specii animale, prin examinarea morfologică a firelor de păr provenite de la animale din fauna României“, executată de către inspector principal de poliţie Ene Carmen, este în curs de finalizare.

 • Aportul geneticii judiciare în investigarea actelor de terorism şi a altor evenimente deosebite

 • Subcomisar de poliţie Potorac Romică

 • Subinspector de poliţie Cocioabă Daniela

 • Subinspector de poliţie Hubca Adrian

 • Identificarea suspecţilor în cazul actelor teroriste şi a colaboratorilor acestora, pe baza determinării indirecte a profilelor lor genetice

 • Subinspector de poliţie Stanciu Florin

 

 

Articole publicate în anul 2006:

 

 • „Genetica judiciară în România” - Revista de Criminalistică, subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • „Interferenţa geneticii judiciare cu alte tehnici de investigare criminalistică“ - Revista de Criminalistică, subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • „Valoarea probatorie a profilului genetic“ - Revista de Criminalistică, subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • „Metode de interpretare a rezultatelor genotipării judiciare“ - Revista de Criminalistică, subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • „Genetica judiciară în sprijinul identificării victimelor actelor de terorism şi dezastrelor” - Revista de Criminalistică, subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • „Genetica judiciară - vârf de lance a criminalisticii” – publicaţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor, subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • Lucrarea „Genotiparea Umană în Biocriminalistică şi Paleogenetică” - Editura Semne, 2006 – a fost publicată de către subinspector de poliţie Stanciu Florin în colaborare cu Dana Stoian;

 • A fost elaborat şi urmează a fi tipărit manualul „Strategii de valorificare a probelor biologice destinate analizelor genetice judiciare. Identificarea, recoltarea, conservarea, ambalarea, transportul şi interpretarea rezultatelor”, realizat de către subcomisar de poliţie Potorac Romică;

 • Subcomisar de poliţie Moisei Mariana a participat la Simpozionul de criminalistică desfăşurat la Cluj în luna mai, unde a prezentat lucrarea cu titlul „Examinarea firelor de păr – mijloc de identificare a autorilor unor fapte comise prin violenţă”;

 • Au fost traduse aproximativ 50 de materiale şi documente obţinute în cadrul participării ofiţerilor criminalişti în cadrul Grupurilor de Lucru ale Reţelei Europene a Institutelor de Criminalistică (ENFSI) sau primite din alte ţări.

 

Cercetarea ştiinţifică:

 

În anul 2004, la nivelul Institutului de Criminalistică, a luat fiinţă Consiliul Ştiinţific, din care fac parte, pe lângă experţi şi specialişti criminalişti, şi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Principalul scop a acestui consiliu este de a promova activitatea de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. În această perioadă, unele din cele mai reprezentative activităţi au fost:

 • realizarea unui echipament de relevare a urmelor papilare prin metode fizico-chimice în atmosfera vaporilor de cianoacrilat de pe suporturi atipice;

 • finalizarea temei de cercetare „Stabilirea frecvenţei alelelor corespunzătoare Kit-urilor IDENTIFILER” pe 16 loci, studiu efectuat pe 682 de persoane;

 • finalizarea temei de cercetare privind „Estimarea vechimii urmelor papilare create pe diverse suporturi, în condiţii climaterice diferite”.