Este structura care coordonează activitatea mai multor posturi de poliţie comunală, grupate în funcţie de situaţia operativă, sprijinind activitatea de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi combatere a infracţionalităţii/faptelor care afectează climatul de ordine publică şi siguranţă pe raza localităţilor date în responsabilitate.