Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică

Serviciile de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratelor de Poliţie Județene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

  • dovada calității de persoană juridică;
  • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.