Comunicarea datelor înscrise în cazierul judiciar

Comunicarea datelor înscrise în cazierul judiciar se face în condiţiile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicarea datelor înscrise în cazierul judiciar se face, la solicitare, în condițiile legii către:

 • persoana fizică și/sau juridică la eliberarea certificatului de cazier judiciar;
 • organele de urmărire penală sau instanţele de judecată la eliberarea copiei de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată;
 • instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie care pot cere o copie de pe cazierul persoanei pentru care efectuează verificări specifice;
 • instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice în vederea eliberării extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care efectuează verificări specifice;
 • misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în vederea eliberării adeverinţelor prevăzute în lege;
 • autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Datele înscrise în documentele eliberate de către structurile de cazier judiciar diferă în funcție de felul documentului și motivul solicitării, astfel:

 • în certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive;
 • în copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier şi notările provizorii care nu au fost şterse;
 • la copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se ataşează informaţiile referitoare la sancţiunile cu caracter administrativ aplicate potrivit art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele privind măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2);
 • la copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • în extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive;
 • la copia de pe cazierul judiciar solicitată de autorităţile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se ataşează şi informaţiile referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre