Direcția Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaționale este unitatea oficială de contact din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru problematica afacerilor europene şi euroatlantice.

Direcția Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale a fost înfiinţat în luna martie 2004, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ca structură independentă, în directa subordine a Inspectorului General al Poliţiei Române.

Este unitatea centrală de specialitate a Inspectoratului General al Poliţiei Române, care asigură aplicarea unitară a legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi regulamentelor emise şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor şi de Inspectoratul General al Poliţiei Române, referitoare la afacerile europene, la relaţiile internaţionale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi elaborarea şi urmărirea implementării politicilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniile de competenţă.
 

Director

Comisar-şef de poliţie LAURENŢIU SOBU
 

Audienţe: 

Miercuri între orele 14.00-16.00

 

Date de contact

Sos. Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, Bucureşti
 

 

Direcția Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaționale are în componenţă următoarele structuri: