07 Februarie 2023

PROIECTUL PROTEJAREA INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE ÎMPOTRIVA CRIMINALITĂȚII FINANCIARE, CU TEHNOLOGII CRIMINALISTICE DIGITALE (MINDFOR)

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează, în perioada 1 decembrie 2022 – 1 decembrie 2024, timp de 24 de luni, proiectul ,,Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva criminalității financiare cu tehnologii criminalistice digitale” (MINDFOR).


Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează, în perioada 1 decembrie 2022 – 1 decembrie 2024, timp de 24 de luni, proiectul ,,Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva criminalității financiare cu tehnologii criminalistice digitale” (MINDFOR).

 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar (prin metode științifice), a structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române, în scopul combaterii fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, prin operaționalizarea unor sisteme și instrumente analitice și de examinare moderne.

 

Principalele activități ale proiectului constau în achiziționarea de stații mobile de examinare a datelor informatice (echipamente cu specific criminalistic), precum și servicii necesare asigurării mentenanței/întreținerii unor programe criminalistice digitale, specializate atât în prelucrarea imaginilor și înregistrărilor video, cât și în examinarea și extragerea datelor, prin prelungirea licențelor aferente acestora.

 

Adițional acestor activități, proiectul promovează schimbul de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii din plan național și internațional (din state membre UE și/sau non-UE), prin organizarea unui atelier de lucru interdisciplinar în domeniul de referință.

 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat din tehnicieni, specialiști și experți care își desfășoară activitatea în domeniul criminalistic, specialiști din domeniul investigării criminalității economico-financiare, precum și alte persoane implicate în procesul judiciar și reprezentanți ai altor autorități/instituții de aplicare a legii cu competențe.

 

Proiectul are un buget total de 617.582,50 de euro, dintre care 494.066,00 de euro reprezintă finanțarea Uniunii Europene, iar 123.516,50 de euro cofinanţarea națională.