09 Decembrie 2022

Unde se predă permisul de conducere ca urmare a respingerii plângerii contravenționale și în ce termen?


Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, la un serviciu/birou poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidență.