30 Iunie 2014

Serviciul Sisteme de Securitate Private

Șef Serviciu

comisar-șef de poliţie George DUMITRU 


Serviciul sisteme de securitate private

Șef Serviciu

Comisar-șef de poliţie George DUMITRU