03 Iunie 2014

Serviciul Sisteme de Securitate Private


Serviciul Sisteme de Securitate Private

 

Direcţia de Ordine Publică, prin Serviciul Sisteme de Securitate Private, furnizează următoarele servicii publice:

  • eliberarea/reînnoirea/preschimbarea licenţelor de funcţionare deţinute de societăţile specializate în domeniul pazei şi protecţiei, precum şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
  • avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
  • înscrierea experţilor în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (R.N.E.R.S.F.).

La nivelul serviciilor de ordine publică din cadrul unităţilor de poliţie teritoriale există lucrători specialişti care desfăşoară activităţile circumscrise domeniului sistemelor de securitate private.