12 Septembrie 2019

Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale

Șef serviciu: comisar-șef de poliție Ionuț Costică ARGHIRE

 

Adresa: Bucureşti, b-dul Aviatorilor, nr. 14 – 16, sector 1 (cu intrare prin Aleea Alexandru nr. 6-8)

Nr. de fax: 021.315.82.58

Nr. de telefon: 021.208.25.25, int. 32303


Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale îşi desfăşoară activitatea în scopul asigurării deplasării în siguranță a coloanelor oficiale și a transporturilor agabaritice și/sau speciale, al soluționării accidentelor de circulaţie și al evenimentelor rutiere de alt tip, a sancționării faptelor de natură contravenţională şi cercetării celor de natură penală săvârşite la regimul circulaţiei pe drumurile publice ori în legătură cu acesta, precum şi a celor care aduc atingere siguranţei publice stradale ori care ameninţă sau pun în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică/corporală şi bunurile participanţilor la trafic.

Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale are următoarea structură organizatorică:

a)  Conducerea;

b)  Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat;

c)  Compartimentul Misiuni Speciale.

Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează, în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței naționale specializate în protecția demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România și a familiilor acestora, în limitele competențelor legale, măsurile specifice privind stabilirea traseelor şi a dispozitivului rutier necesar executării misiunilor de însoţire a coloanelor oficiale;

b) asigură însoțirea cu echipaje de poliție rutieră și coordonează în timpul desfășurării misiunilor, activităţile întreprinse de structurile teritoriale de profil pentru asigurarea deplasării pe drumurile publice, a coloanelor oficiale;

c) organizează, coordonează, prin structurile teritoriale de profil sau, după caz, execută măsurile specifice destinate deplasării/însoţirii transporturilor agabaritice și/sau speciale;

d) participă la acțiuni organizate la nivel național ori pe grupe de unități administrativ- teritoriale, pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere în scopul diminuării  riscului rutier și al creșterii gradului de siguranță și securitate rutieră;

e) participă la măsurile specifice de asigurare a siguranței deplasării pe arterele rutiere unde se desfășoară mitinguri, marșuri sau alte manifestări social-politice ori cultural-sportive de amploare, cooperând (în funcție de necesități) și cu alte forțe abilitate în domeniul siguranței și ordinii publice, potrivit competențelor prevăzute de lege;

f) participă, după caz, la activități de monitorizare/îndrumare/fluidizare a traficului rutier în perioada sezonului estival și a sezonului rece, precum și în zilele de sărbători legale, pe principalele drumuri deschise circulației publice, care converg către stațiunile montane și litoralul Mării Negre;

g) efectuează activităţi pentru constatarea infracţiunilor din competență, administrarea probatoriului necesar identificării autorilor acestora şi tragerii lor la răspundere penală, sub supravegherea sau din dispoziţia procurorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) execută cercetarea la faţa locului a accidentelor de circulaţie şi a infracţiunilor săvârşite contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;

i) constată şi aplică sancţiuni pentru faptele de natură contravenţională din domeniul de competență;

j) acţionează pentru depistarea/prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii;

k) acţionează pentru depistarea autovehiculelor furate şi pentru prinderea autorilor furturilor de autovehicule;

l) desfăşoară activităţi de transmitere/diseminare/valorificare către structurile competente, a datelor şi informaţiilor referitoare la pregătirea sau săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală ori a altor fapte antisociale, precum şi în ceea ce priveşte activitatea persoanelor suspectate de pregătirea sau săvârşirea unor asemenea fapte, cu respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, intereselor cetăţenilor şi ale statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Audienţe: 

Marți 09.00-11.00

Vineri 13.00-15.00