04 Iunie 2014

Serviciul de Analiză, Monitorizare şi Informare


ATRIBUŢII:

- Elaborează materiale de analiză, sinteză, informare şi documentare, în scopul fundamentării actului decizional al conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi le diseminează conform dispoziţiilor primite;

- Organizează activităţile şi întocmeşte documentaţia aferentă desfăşurării şedinţelor operative şi cele ale Consiliului de Conducere al Inspectoratului General al Poliţiei Române, monitorizând modul de transpunere în practică şi stadiul îndeplinirii dispoziţiilor transmise în cadrul acestor şedinţe;

- Asigură suportul necesar derulării activităţii de relaţionare între conducerea Poliţiei Române şi organizaţiile profesionale şi sindicale.