03 Iunie 2014

Serviciul Coordonare Misiuni de Siguranță Publică


Serviciul Coordonare Misiuni de Siguranță Publică

 

          Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei pentru menţinerea ordinii publice la nivel național, coordonând, operațional și profesional activitatea de constituire și modul de acțiune a dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice.

       Monitorizează activitățile circumscrise prevenirii și combaterii faptelor din domeniul violenței domestice. Serviciul Coordonare Misiuni de Siguranță Publică are în componență Compartimentul Violență Domestică. 

              Activităţi desfăşurate în principalele domenii de activitate:

 1. Menținerea ordinii și siguranței publice
 • desfășoară activități de sprijin, coordonare, îndrumare și control la nivelul structurilor teritoriale de poliție pentru monitorizarea, eficientizarea și uniformizarea modului de organizare a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice;
 • evaluează activitatea desfășurată de structurile teritoriale de poliție pentru menţinerea ordinii publice;
 • coordonează și monitorizează, în limita competențelor, măsurile de ordine ocazionate de vizitele unor demnitari români şi/sau străini, adunările publice, manifestările cultural sportive, religioase, comemorative sau alte evenimente similare, cu un risc crescut;
 • analizează cauzele şi condiţiile care au favorizat comiterea de infracţiuni stradale şi activitățile întreprinse pentru aplicarea dispozițiilor emise în acest sens.
 1. Violența domestică

În realizarea obiectivelor specifice şi a sarcinilor ce îi revin, Serviciul Coordonare Misiuni de Siguranță Publică, prin Compartimentul Violență Domestică, are următoarele atribuţii:

 • coordonează, sprijină, îndrumă și evaluează activitatea desfășurată de structurile teritoriale în domeniul violenței domestice și al gestionării acțiunilor din sfera monitorizării electronice, pentru eficientizarea activităților circumscrise domeniului, conform competențelor;
 • coordonează și controlează modul de punere în aplicare a atribuțiilor și sarcinilor date în sarcina structurilor teritoriale prin documentele programatice din domeniul violenței domestice;
 • analizează cauzele generatoare și condițiile favorizatoare ale comiterii gamei de infracțiuni asociate violenței domestice și propune măsuri pentru prevenirea și combaterea acestora;
 • relaționează cu mass-media, în limita competențelor și cu respectarea procedurilor de lucru în acest domeniu;
 • inițiază și elaborează proiecte de ordine, dispoziții, proceduri de lucru, metodologii și/sau instrucțiuni pentru eficientizarea activității din domeniile aflate în competenţă;
 • sprijină activitatea de pregătire profesională a personalului din cadrul structurilor de ordine publică sau a altor poliţişti incluşi în diferite programe de pregătire profesională.