16 Iunie 2014

Serviciul Arme


          În perioada 05 iulie 2021 - 11 octombrie 2021, în contextul revizurii dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 258/2012 privind exporturile, importurile şi tranzitul de arme de foc pentru uz civil, Comisia Europeană a iniţiat o consultare publică prin care invită toate părțile interesate, inclusiv societatea civilă, autoritățile publice și cetățenii, în special vânătorii, practicanții de tir sportiv, colectionarii de arme, autoritățile de aplicare a legii și producătorii de arme să îşi exprime opiniile cu privire la problemele şi perspectivele de aplicare a reglementărilor legale privind exporturile, importurile şi tranzitul de arme de uz civil.

          Regulamentul UE nr. 258/2012 face parte dintr-un cadru juridic și operațional global care vizează prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a traficului de arme de foc. Prevenirea deturnării armelor de la comerțul legal către piața neagră rămâne o prioritate în comerțul internațional, iar legislația trebuie adaptată la amenințările actuale.

          Principalul obiectiv al consultării este de a primi contribuții din partea părților interesate pentru a permite o revizuire bazată pe dovezi a Regulamentului privind armele de foc.

          Activitatea de consultare avută în vedere are ca obiectiv realizarea unei evaluări echilibrate și cuprinzătoare a opțiunilor de politică și a impactului acestora.

          Chestionarul în limba română este disponibil prin accesarea următoarei adrese web: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12855-Arme-de-foc-revizuirea-normelor-in-materie-de-export-si-a-masurilor-privind-importul-si-tranzitul/public-consultation_ro .

          Chestionarul este disponibil după accesarea butonului ,,Completaţi chestionarul” şi introducerea prealabilă a unei adrese de e-mail iar prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu Regulamentul UE 2018/1725 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile UE. 

 

    Regimul juridic al armelor şi al muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 319 din 11 decembrie 2015 și Legea nr. 22 din 21 martie 2017, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 29 ianuarie 2018.

      Noile reglementări privind regimul armelor şi al muniţiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe această linie are ca obiectiv central implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunităţii Europene, privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, cu modificările și completările ulterioare aduse de Directiva nr. 2008/51/CE și Directiva nr. 2017/853/UE.

Autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii este Inspectoratul General al Poliției Române.

Persoanele fizice care doresc să dețină sau, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții letale și/sau neletale supuse autorizării trebuie să urmeze, în prealabil, un curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, organizat de către o persoană juridică autorizată în acest sens.

 

Acces la Sistemele de Implementare și Gestionare a Bazelor de Date

Suntem încântați să vă anunțăm că puteți accesa cu ușurință linkurile din cadrul Proiectului E-arm - Sistem de implementare și gestionare a bazelor de date din domeniul arme și explozivi și extindere a sistemului bazei naționale de date precursori de explozivi.

Pentru a accesa aplicația, vă rugăm să vizitați următoarea adresă de URL: https://appearm.politiaromana.ro/.  Acest link vă va direcționa către aplicația noastră dedicată, unde puteți avea acces la funcționalități esențiale pentru implementarea și gestionarea bazelor de date.

De asemenea, puteți accesa website-ul oficial al sistemului la adresa: https://earm.politiaromana.ro/. Aici veți găsi informații suplimentare despre sistemul nostru, resurse utile și actualizări importante.

Ne dorim să asigurăm o experiență de utilizare cât mai simplă și eficientă pentru toți utilizatorii noștri, iar accesul facil la aceste resurse reprezintă un pas important în acest sens.

Pentru întrebări sau asistență suplimentară, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact.

 

Societățile autorizate pentru organizarea cursurilor pe linie de arme

Poligoane de tragere

NOTĂ:

Armurierii și intermediarii autorizați în condițiile Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare să desfășoare operațiuni cu arme, componente esențiale și muniții, pot depune dosarele în vederea obținerii acordului prealabil/permisului de transfer/autorizației de import/ autorizației de export, la sediul I.G.P.R.- D.A.E.S.P., prin compartimentul secretariat (tel. 021/ 208.25.25/interior 26.949), conform programului :

PROGRAMUL DE DEPUNERE ŞI RIDICARE A DOSARELOR

  • Marţi: orele 10.00 – 12.00
  • Joi: orele 10.00 – 12.00