05 Iunie 2014

Proiecte


Proiecte ale Poliției Române

 

 • SIS - Sistem de supraveghere pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale României - cod proiect 101060265 — 2021-RO-SIS

 

 • DETECT-X  - PROIECTUL ‚,DETECT-X – Consolidarea capacității de acțiune a Direcției de Investigare a Criminalității Economice în scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene în România”"

 

 • DRUGS UNDER CONTROL - PROIECTUL „DROGURI SUB CONTROL – Creșterea capacității europene de aplicare a legii împotriva infracțiunilor de trafic de droguri"

 

 • PDP 2 - "Întărirea capacităților naționale  în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității PDP2"

 

 • PDP 3 - "Acțiune Integrată pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură în special cele îndreptate împotriva comunităților roma și asigurarea unui standard înalt de calitate în serviciul polițienesc"

 

 • S.E.I.M.D. - "Sistem Electronic Integrat de Management al Documentelor"

 

 • SYNERGY - "Îmbunătăţirea capacităţii operaţionale de schimb / analiză a informaţiilor conform 2006/960/JHA şi 2008/615/JHA-SYNERGY

 

 • EUROPOL - "Reţea securizată pentru realizarea schimbului de informaţii la nivelul autorităţilor de aplicare a legii din România, conectată cu reţeaua securizată Europol";

 

 • Programul de cooperare România – Elveția: "Proiectul Respectarea reglementărilor UE în ceea ce privește schimbul automat de date dactiloscopice și sistemul de management al calității în combaterea teorismului și a criminalității transfrontaliere în Europa"

 

 • SIRENE - "Achiziția și implementarea sistemului informatic aferent Biroului SIRENE, precum și achiziționarea necesarului de echipamente IT&C pentru funcționarea Biroului SIRENE operațional"

 

 • S.N.R.I. - "Sistem Național de Raportare a Incidentelor"

 

 • S.I.I.S.D.O.D.C.A. - "Sistem Informatic Integrat pentru Suportul Decizional și Organizațional privind Dezvoltarea Capacității Administrative a IGPR"

 

 • R.O.C.R.I.S. - "Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar"

 

 • PDP1 – „Consolidarea cooperării poliţieneşti dintre Norvegia şi România, pentru combaterea grupurilor infracţionale itinerante şi traficul de fiinţe umane”

 

 • PDP4 – „Abordare integrată pentru prevenirea victimizarii în comunităţile de romi”