16 Iunie 2014

Legea nr. 682/2002


Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 - privind Protecţia Martorilor

Emitent: Parlamentul

-      Publicată în: Monitorul Oficial nr. 288 din 18  aprilie 2014;

-      Cap. I, art. 2 lit. (h) are următorul cuprins: „ infracțiunea gravă este infracțiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid și infracțiuni contra umanității și infracțiuni de război, infracțiunile contra securității naționale, terorism, omor, infracțiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracțiuni referitoare la nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracțiunile de corupție, precum și orice altă infracțiune pentru care legea prevede pedepsa închisorii al cărei maxim special este de cel puțin 10 ani.”

-      Cap. II, art. 4, alin. (2), lit. (b)  are următorul cuprins „ instigator ori autor al infracțiunii de omor sau omor calificat.”

-      Cap. II, art. 5 are următorul conținut : „ Organul de cercetare penală, în faza urmăririi penale, poate solicita procurorului, iar procurorul, în procedura de camera preliminară sau în faza judecății, poate solicita judecătorului de cameră preliminară, respectiv instanței, includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acesuia sau a unei persoane apropiate, după caz, formulând propuneri motivate în acest sens.”

-      Cap. II, art. 7 – „ Procurorul, judecătorul de camera preliminară sau instanța, după caz, se va pronunța în cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonanță, respectiv încheiere, asupra propunerii de includere în Program.”

-      Cap. II, art. 8, alin. (1) – În azul în care este de acord cu propunerea, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța, va comunica O.N.P.M. ordonanța, respectiv încheierea de includere a persoanei respective în Program, iar O.N.P.M. va lua tolate măsurile necesare în vederea elaborării și implementării schemei de sprijin.”

-      Cap. III, art. 19 – „ Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2, lit. a), pct. 1, și care a comis o infracțiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragereala răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

-      Art. 20 – ” Guvernul României va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de îndeplinire a Programului.”

-      Art. 21 – „ Fondurile necesare pentru includerea Programului și a măsurilor urgente se vor asigura anual din sumele alocate cu această destinație  de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv din programe de finanțare externă.”

-      Art. 22

(1)     Instituțiile din sistemul siguranței naționale, în situațiile în care acestea sunt implicate în acțiunile de protecție a martorilor, vor conlucra cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Public pentru aplicarea prezentei legi.

(2)     Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) sunt autorizate să coopereze direct cu structurile similar din alte state, precum și cu organismele internaționale care au atribuții în domeniul protecției martorului, în condițiile respectării convențiilor internaționale la care România este parte.”

-      Art. 23

(1)  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*).

Notă

*) Legea nr. 682/2002 a fost publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției vor întocmi regulamentul pentru aplicarea dispozițiilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”