08 Decembrie 2022

În ce condiții pot deține animale sălbatice?


(1) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizați de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Condițiile privind deținerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(3) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii și recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supraviețuire, cu acordul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.