07 Mai 2020

IDEIGLENES VÉDELMI RENDELET


IDEIGLENES VÉDELMI RENDELET

 

Az ideiglenes védelmi rendeletet a rendőrségi ügynökök bocsátják ki, akik a szolgálti feladatuk gyakorlásakor megállapítják, ha elkerülhetetlenül fennáll annak a kockázata, hogy egy személy élete, testi épsége vagy szabadsága veszélyeztetve legyen egy családon belüli erőszakos cselekvés révén.

A rendőrügynökök, a szerzett bizonyítékok és a kockázatfelmérési űrlap szerint végzett tényhelyzet felmérés alapján megállapítják, hogy elkerülhetetlenül fennáll a kockázat.

Abban az esetben, ha a tényhelyzet felmérése nyomán megállapítják, hogy összegyűlnek a feltételek arra, hogy kiállítsák az ideiglenes védelmi rendeletet, a rendőrügynökök kötelesek tájékoztatni azokat a személyeket, akik a családon belüli erőszak áldozatainak tartják magukat, hogy lehetőségük van megfogalmazni egy kérelmet a bíróságon a védelmi rendelet kibocsátására.

A rendőrügynök által kibocsátott ideiglenes védelmi rendelettel elrendelnek 5 napos időszakra egy vagy több védelmi intézkedést:

  • a bántalmazó ideiglenes kiköltöztetése a közös lakásból, függetlenül attól, hogy az illető a tulajdonjog címzettje;
  • az áldozat és az esettől függően a gyerekek visszahelyezése a közös lakásba;
  • a bántalmazó arra kötelezése, hogy minimális távolságot tartson az áldozattal szemben, annak családtagjaival szemben vagy a védett személy tartózkodási helyével, munkahelyével vagy oktatási egységével szemben;
  • a bántalmazó arra kötelezése, hogy átadja a rendőrségnek az általa birtokolt fegyvereket.

Az ideiglenes védelmi rendelet tartalmazni fogja azt a megjegyzést is, hogy az elrendelt intézkedések bármelyikének megszegése bűncselekményt képez és egy hónaptól egy évig tartó fogházbüntetéssel büntetendő.

Abban az esetben, ha az ideiglenes védelmi rendelettel a bántalmazó ideiglenes kiköltöztetését rendelték el, és az illetőnek nincsen más szálláslehetősége, tájékoztatják és átirányítják olyan központokba, ahol szállást nyújtanak a hajléktalanok számára vagy a helyi közigazgatási hatóságok ügyvezetése alatt álló éjszakai menhelyekbe, illetve bármely más megfelelő helyre. Abban az esetben, ha a bántalmazó a fent említett kategóriájú központban igényel szállást, a mobil csapat (mobil csapat = szociális közszolgálat képviselői) elkíséri őt arra a helyre.

Az ideiglenes védelmi rendelettel a bántalmazók ellen elrendelt kötelezettségek és tilalmak kötelezővé válnak azonnal a rendelet kibocsátása után, felszólítás és egy adott határidő meghatározása nélkül.

Az 5 órás időszakot órában számítják, vagyis 120 óra attól a perctől kezdve, amikor kiállítják az ideiglenes védelmi rendeletet.

Az ideiglenes védelmi rendeletet közlik a bántalmazóval és az áldozattal.

Az ideiglenes védelmi rendeletet az a rendőregység, amelyhez tartozik a rendőrügynök, aki kiállította, átküldi megerősítés céljából, a kibocsátás szerinti zónában illetékes bíróság mellett működő ügyészség számára, a kibocsátástól számított 24 órás határidőn belül.

Az illetékes ügyészség ügyésze döntést hoz arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a rendőrszerv által elrendelt védelmi intézkedéseket fenntartani, az ideiglenes védelmi rendelet kibocsátásától számított 48 órás határidőn belül.

Abban az esetben, ha megállapítja, hogy már nem szükséges az elrendelt védelmi intézkedéseket fenntartani, az ügyész, megindokolva, elrendeli a védelmi intézkedések megszüntetését, megjelölve azt a pillanatot amikortól az megszűnik. Az ügyész közli ezt azonnal azzal a rendőregységgel, amely az ideiglenes védelmi rendeletet előterjesztette, az pedig intézkedik, hogy értesítse azonnal az érintett személyeket.

Abban az esetben, ha az ügyész megerősíti az ideiglenes védelmi rendelettel a rendőregység által elrendelt védelmi intézkedések fenntartásának szükségességét, a rendelet eredeti példányán megjelöli állásfoglalását.

Az ügyész ezután előterjeszti az ideiglenes védelmi rendeletet (ideiglenes védelmi rendelet 5 napos időszakra), mellékelve a dokumentumokat, amelyek szerint azt kibocsátották és megerősítették, a kibocsátás zónája szerint illetékes bíróságnak, mellékelve egy védelmi rendelet kibocsátására irányuló kérelmet (védelmi rendelet legfeljebb 6 hónapos időszakra).

Az eredeti időszakot (5 nap), amelyre az ideiglenes védelmi rendeletet kiállították, meghosszabbítják, jog szerint, arra az időszakra, amely szükséges a védelmi rendelet kibocsátó bírósági eljárás teljesítésére, tájékoztatva erről a tényről a bántalmazót.

Az ideiglenes védelmi rendelet fellebbezhető az illetékes bírósági hatóságoknál a közléstől számított 48 órás határidőn belül.