09 Decembrie 2022

După ce perioadă de timp se șterg din evidențele informatice punctele de penalizare aplicate pentru abateri la regimul circulației pe drumurile publice?


Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.

În situația in care a fost depusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului de 15 puncte, curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată.