08 Decembrie 2022

Doresc să aduc din străinătate un câine din rasa Pit Bull pentru paza și protecția familiei, cum procedez?

Conform art. 13 din OUG nr. 55/2002, republicată privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi ,,Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”, cu precizarea că, potrivit art. 1 lit. a) sunt considerați câini periculoși ,,câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor”.


Conform art. 13 din OUG nr. 55/2002, republicată privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi ,,Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”, cu precizarea că, potrivit art. 1 lit. a) sunt considerați câini periculoși ,,câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor”.