30 Septembrie 2020

Direcția Siguranță Școlară

Împuternicit Director: comisar- șef de poliție Alexandru- Ionuț LEUȚU- COTROCEANU

Adresa: str Polonă, nr. 17, București - S1

Program audiențe: Miercuri  1600 - 1700

                                Vineri  0930 - 1030


Direcția Siguranță Școlară are următoarele atribuții:

  • Coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Poliției Române, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea delicvenței juvenile în unitățile de învățământ preuniversitar din România;
  • Coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Poliției Române, pentru creșterea gradului de siguranță a studenților  și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea criminalității, în incinta și zona adiacentă a centrelor, campusurilor universitare și a căminelor studențești din România;
  • Cooperează cu celelalte structuri din cadrul M.A.I., alte autorități și instituții publice, precum și cu asociații și organizații neguvernamentale, formele asociative ale părinților, elevilor și studenților, pentru crearea unui climat optim de siguranță publică, necesar desfășurării procesului de învățământ.

 

Program audiențe: Miercuri  1600 - 1700

                                Vineri  0930 - 1030