07 Iulie 2014

Date de contact


Date de contact:

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

 

Audienţe: 

În ziua de marţi orele 11.00-12.00, 15.30-16.30

Primirile în audiență se fac pe bază de cerere scrisă, motivată și aprobată anterior.