08 Decembrie 2022

Cum se pot sesiza faptele de violență domestică?


În cazul faptelor circumscrise violenței domestice, poliția poate acționa ca urmare a sesizărilor:

- prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgență SNUAU 112;

- formulate în scris (inclusiv prin mijloace de comunicare electronică) sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele de violenţă domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică sau de către alte persoane;

- din oficiu.