07 August 2019

Cum obțin certificatul de cazier judiciar (persoane juridice)?

Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar se depune la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.


Certificatele de cazier judiciar pentru persoane juridice se obțin prin depunerea de către reprezentantul legal, personal sau prin împuternicit, a unei cereri-tip cu datele complete de identificare la orice unitate sau subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar.

În vederea obținerii certificatului de cazier se vor prezenta următoarele documente:

- actul de identitate în original al persoanei care depune documentele;

- împuternicirea, respectiv Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010, înregistrată la nivelul persoanei juridice solicitante;

- dovada calității de persoană juridică.

Lista cu datele de contact ale unităților teritoriale poate fi consultată prin accesarea următorului link: https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale

 Certificatele de cazier judiciar pentru persoane juridice se eliberează de regulă pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, sunt valabile 6 luni, iar această activitate este scutită de taxe. 

Informații complete pot fi găsite aici:

https://www.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/cerere-certificat-cazier-judiciar/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar-persoane-juridice-&page=1