16 Iunie 2014

Compartimentul Substanțe Periculoase


Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, prin intermediul structurilor arme, explozivi şi substanţe periculoase, atât la nivel central cât şi în plan teritorial, atribuţii privind controlul asupra respectării regimului substanţelor periculoase, produselor de protecţie a plantelor, precum şi asupra altor materii supuse autorizării. Totodată, împreună cu celelalte instituţii cu atribuţiuni similare, asigură respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului în legătură cu domeniile aflate în responsabilitate.

 

Structurile arme, explozivi şi substanţe periculoase desfăşoară activităţi specifice, ce derivă atât din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cât şi din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aceasta din urmă având reglementări speciale cu privire la regimul substanţelor şi preparatelor periculoase şi al produselor de protecţie a plantelor.

 

Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii sunt obligaţi să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă.

 

Potrivit legii, producătorii, distribuitorii, importatorii şi exportatorii care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice sunt obligaţi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea şi protejarea sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului, precum şi pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanţe şi preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal.

 

Legislaţia în vigoare prevede că producerea, deţinerea precum şi orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor toxice, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului Penal.

 

Regimul juridic al produselelor de protecţie a plantelor este reglementat de Legea 85/1995 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr.4/1995, privind fabricarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, modificată şi completată prin Legea nr. 26/2006 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007.

 

Potrivit legislaţiei, produsele de protecţie a plantelor sunt clasificate astfel: foarte toxice (T+), toxice (T), nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de periculozitate.

 

Comercializarea pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor, fabricate în ţară sau provenite din import, se poate face numai de către persoanele înregistrate pe baza unui certificat de înregistrare eliberat de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea de comercializare a produselor de protecţie a plantelor. Perioada pentru care se emite certificatul de înregistrare este de maximum 5 ani, cu viză anuală.

 

Fabricanţii, importatorii, comercianţii, distribuitorii şi utilizatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi cu produse de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor înregistra, în mod obligatoriu, la formaţiunile arme, explozivi şi substanţe toxice din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să îşi desfăşoare activitatea.

 

Potrivit legii este interzisă comercializarea, distribuirea şi utilizarea produselor clasificate ca foarte toxice şi toxice de către persoanele fizice, precum şi de către persoanele juridice neînregistrate/neautorizate.