18 Iunie 2014

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina

În conformitate cu Regulamentul său de organizare şi funcţionare, Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu" Slatina este o instituţie de formare profesională continuă nonuniversitară, a personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Politiei Române.


În conformitate cu Regulamentul său de organizare şi funcţionare, Centrul este o instituţie de formare profesională continuă nonuniversitară, a personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Politiei Române.

Toate profilurile de cursanţi sunt instruite şi educate pentru a servi prompt cetăţeanul şi interesele comunităţii locale. Este vizată formarea unei mentalităţi congruente cu valorile europene care cer competenţă şi moralitate, respect pentru drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale.

Adresa, date de contact:

Str. Cazărmii, nr. 40, Slatina, jud. Olt
Tel: 0249/42.17.93
Fax: 0249/42.26.88
URL: http://www.scoalapolslatina.ro
Email:  scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro
 

Echipa managerială

 

Director:  Comisar șef de poliţie Florescu Eugen - Cătălin

Tel:  0249/42.17.93  Fax:  0249/42.26.88
Program audienţe: Marţi - 12.00 - 14.00

Director adjunct: Comisar șef de poliție Seder Ionuț - Lucian

Tel: 0249/42.17.93
Fax: 0249/42.26.88
Program audiențe: Miercuri - 14.00-16.00

Î.Director adjunct: Comisar șef de poliție Drăghiea Dumitru - Decebal

Tel: 0249/42.17.93
Fax: 0249/42.26.88
Program audiențe: Joi - 14.00-16.00

Purtător de cuvânt: Comisar de poliție Dicu Alexandra Silvia

Tel: 0249/42.17.93 int.28127

Fax: 0249/42.26.88
E-mail: presacfpp@ot.politiaromana.ro

 

Repere cronologice

În 1974, în prima zi a lunii mai, prin ordin al ministrului de interne se înfiinţează Şcoala Militară pentru Pregătirea Subofiţerilor de Miliţie Slatina, iar în august acelaşi an i se acordă drapelul de luptă.

Schimbările petrecute în societatea civilă după 1989 s-au repercutat şi asupra denumirii unităţii noastre care de la acea dată s-a numit Şcoala Militară pentru Pregătirea Subofiţerilor de Poliţie – Slatina.

În 1994, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înfiinţare, Şcolii Militare i se alătură numele lui Nicolae Golescu, personalitate istorică afirmată în timpul Revoluţiei române paşoptiste, ministru de interne în Guvernul provizoriu de la Bucureşti şi, mai târziu, în perioada domniei lui Cuza.

Şcoala devine, în 1996, Centrul de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Ministerului de Interne „Nicolae Golescu” , iar în anul 1997, prin Decret prezidenţial, i s-a acordat noul drapel de luptă. 
Prin Ordin al ministrului de interne, începând cu data de 1.12.1999, Centrul funcţionează în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Din data de 1.09.2010, în urma reorganizării Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumirea Centrului s-a schimbat astfel: Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu” Slatina.

Urmare a Programului de colaborare româno – elvețian, “PROMOVAREA CONCEPTULUI DE POLIȚIE DE PROXIMITATE ÎN ZONELE RURALE, ÎNDEOSEBI ÎN COMUNITĂȚILE DE ROMI ȘI ALTE COMUNITĂȚI DEFAVORIZATE SOCIO-ECONOMIC”, începând cu anul 2014 s-a înființat Centrul de limba și cultura romani.

Însemnul heraldic al acestei unităţi de învăţământ conţine deviza emblematică „SEMPER DISCAMUS” – Să învăţăm mereu!


 

Dimensiuni şi orientări pedagogice

În conformitate cu Regulamentul său de organizare şi funcţionare, Centrul este o instituţie de formare profesională continuă nonuniversitară, a personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Politiei Române.

Toate profilurile de cursanţi sunt instruite şi educate pentru a servi prompt cetăţeanul şi interesele comunităţii locale. Este vizată formarea unei mentalităţi congruente cu valorile europene care cer competenţă şi moralitate, respect pentru drepturile omului şi libertăţile sale fundamentale.

 

Oferta educaţională

Centrul organizează şi desfăşoară pentru întreg personalul M.A.I. următoarele categorii de activităţi cu caracter didactic:

  • iniţiere în carieră;
  • perfecţionare a pregătirii pentru profilele ordine publică, crimă organizată, cercetări penale, poliţie judiciară, dispecerat, etc.
  • formare şi perfecţionare în domeniul limbilor străine;
  • specializare a poliţiştilor în domeniile: ordine publică, crimă organizată, cercetări penale, etc.
  • cursuri de capacitate în vederea acordării gradului de subcomisar, comisar şef şi agent şef;
  • cursuri de schimbare a profilului de muncă.

 

Colaborare

  • Contacte directe cu Şcoala de Poliţie din HAHN - GERMANIA.
  • Schimburi de experienţă cu reprezentanţi ai Colegiului European de Poliţie (CEPOL) precum şi cu agenţiile de aplicare a legii din S.U.A., Franţa, Grecia, Republica Moldova, Germania, Anglia.
  • Participări la seminarii, simpozioane şi cursuri pentru perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice atât pe plan intern cât şi internaţional (Elveţia, Germania, Franţa, Slovenia, Lituania şi Danemarca).