01 Septembrie 2017

Campania „Neglijenţa - invitaţie deschisă la furt”


Campania de prevenire a furturilor din locuinţe „Neglijenţa - invitaţie deschisă la furt

Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii a derulat în domeniul „prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului”, prioritate  a Poliţiei Române pentru anul 2016, Campania „Neglijenţa - invitaţie deschisă la furt”, care a avut drept scop informarea populaţiei cu privire la modalităţi de prevenire a furturilor din locuinţă. Aceasta s-a derulat la nivel naţional, în perioada martie - august 2016, în parteneriat cu Groupama Asigurări SA.

Domeniul abordat, cel al furturilor din locuinţe, are un impact deosebit în percepţia populaţiei cu privire la siguranţa personală. Totodată, trebuie avute în vedere implicaţiile, inclusiv cele de natură emoţională, pe care acest segment de criminalitate îl are în rândul cetăţenilor, aspecte care generează teama de infracţionalitate şi un sentiment de insecuritate civică - fiecare cetăţean consideră locuinţa ca fiind spaţiul în care se simte în siguranţă şi orice pătrundere neautorizată generează o stare de disconfort, de multe ori fără o legătură directă cu prejudiciul de natură patrimonială cauzat, ci cu însăşi încălcarea acestui spaţiu intim de siguranţă personală.

Conceptul creativ al campaniei s-a concentrat pe tema neglijenţei proprietarilor care, prin neadoptarea unor măsuri adecvate de prevenire, uneori dintre cele mai elementare, practic „invită” hoţii să comită infracţiuni.

Campania a beneficiat, ca materiale de suport, de 150.000 flyere, 5.000 afişe, 1 clip video, un spot audio, precum şi de diverse obiecte promoţionale.

Situaţia la nivel naţional a principalilor indicatori cantitativi de evaluare, urmare a activităţilor desfăşurate de structurile de analiză şi prevenire a criminalităţii, de cele de proximitate şi subunităţi de poliţie municipale şi orăşeneşti, se prezintă astfel:

   Număr total de întâlniri şi acţiuni organizate în locuri publice: 3.965;

   Număr de materiale informativ-preventive distribuite: 143.953;

   Număr de beneficiari direcţi ai campaniei: aproximativ 261.000 persoane.

Promovarea campaniei a fost realizată utilizând principalele canale de transmitere a informaţiilor şi prin desfăşurarea de activităţi în diverse locuri publice:

  • organizarea unor conferinţe de presă, cu ocazia lansării campaniei, în Bucureşti şi toate judeţele ţării;
  • participarea la emisiuni/intervenţii la posturile de radio şi televiziune 356, din care: radio = 222 iar tv.= 134;
  • număr de difuzări spot audio, prin posturile de radio teritoriale: 11.484. De remarcat că, pe lângă promovarea spotului audio, judeţele Argeş, Brăila şi Dolj au reuşit, prin parteneriatele cu televiziuni locale, să promoveze şi clipul video, rezultând 2.869 difuzări;
  • publicarea în presă scrisă a 438 articole şi a 683 materiale în presa on-line, referitoare la campanie şi la recomandările specifice prevenirii infracţiunilor vizate de campanie;
  • organizarea unor acţiuni destinate informării cetăţenilor. Astfel, în majoritatea judeţelor s-au derulat activităţi în zone stradale şi în centre comerciale, ocazii cu care s-au distribuit materiale şi s-au purtat discuţii cu cetăţenii.