16 Iunie 2014

Atribuții


Serviciul Administrativ asigură, în raport cu posibilităţile de finanţare, suportul logistic necesar îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor structurilor centrale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, având următoarele obiective principale:

 • asigură, din punct de vedere al gestionări bunurilor materiale, logistica necesară funcţionării structurilor Aparatului Central al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • organizează şi tine la zi evidenţele tehnic-operative pe gestiuni sau compartimente de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi execută declasarea şi casarea materialelor retrase din folosinţă;
 • face propuneri necesare elaborării proiectului programului logistic al aparatului central al Inspectoratului General al Politiei Române;
 • asigura pe linie de armament, mijloace de protecţie şi investigare criminalistică, formaţiunile Inspectoratului General al Politiei Române;
 • asigură întreţinerea şi exploatarea raţională a autovehiculelor din parcul propriu de al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • asigură protocoalele ocazionate de primirea unor delegaţii străine, precum şi a celor necesare conferinţelor de presă şi briefing-urilor organizate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • organizează și asigură alocarea la normele de hrană a cadrelor I.G.P.R. și asigură, contracost, hrănirea acestora prin popota unității;
 • întocmeşte baze de calcul pentru proiectul programului anual de reparaţii la imobile, instalaţii, centrale termice, mobilier, obiecte de inventar etc., şi urmăreşte executarea acestora;
 • întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările care se execută în regie proprie sau în antrepriză, organizează şi execută lucrările de reparaţii curente şi de refacere la imobilele pe care le administrează, potrivit planului anual şi fondurilor alocate;
 • asigură mobilierul şi cazarmamentul necesar, precum şi o stare administrativ - gospodărească şi de ordine interioară corespunzătoare în imobilele aflate în folosinţa Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • organizează şi urmăreşte lucrările de investiţii la imobilele aflate în folosinţa Inspectoratului General al Poliţiei Române, executate prin antreprenori de specialitate, din punct de vedere contractual şi tehnic, în limita fondurilor băneşti alocate, conform planurilor aprobate;
 • asigură participarea cu specialişti din subordine în comisii de evaluare a ofertelor privind contractarea lucrărilor de investiţii;
 • asigura drepturile de echipament în natură şi în bani, pentru poliţiştii aparatului central al Inspectoratului General al Politiei Române, precum şi pentru cei în rezervă şi în retragere, conform normelor legale în vigare;
 • asigură distribuirea rechizitelor, imprimatelor, consumabilelor, etc. către structurile centrale ale Inspectoratului General al Politiei Române;
 • asigură preluarea, de la Tipografia M.A.I., depozitarea şi distribuirea tipăriturilor şi imprimatelor specifice, necesare structurilor centrale ale Inspectoratului General al Politiei Române;
 • organizează şi urmăreşte respectarea normelor legale în vigoare privind activitatea de protecţie a muncii, a mediului şi de supraveghere tehnică la nivelul serviciului;
 • organizează activitatea de secretariat, evidenţa documentelor clasificate, transportul, manipularea şi multiplicarea acestora potrivit actelor normative în vigoare cu privire la apărarea secretului de stat şi serviciu, pentru nevoile proprii;
 • organizează şi desfăşoară activităţi de perfecţionare a pregătirii continue, precum şi pregătirea de mobilizare şi alarmare a personalului serviciului;
 • execută controale ierarhice asupra activităţilor pe care le desfăşoară în conformitate cu prevederile ordinelor şi instrucţiunilor de linie.