08 Mai 2014

Anunțuri și invitații de participare


PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru şi pentru organizarea de concursuri de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

Anunțuri și invitații de participare 2016

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Mai  

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii mai 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Aprilie

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii aprilie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Aprilie 

 

A N U N Ţ privind lansarea competiţiei pentru atribuirea contractului de finanţare a proiectului de cercetare-dezvoltare P.S. 1.1.6 „Sistem mobil pentru marcarea, monitorizarea şi urmărirea autovehiculelor suspecte”

 

Model Contract SISTEM MOBIL

 

Termeni de referinta pentru atribuirea conducerii proiectului PS 1.1.6 - Sistem mobil pentru marcarea, monitorizarea şi urmărirea autovehiculelor suspecte

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Aprilie 

A N U N Ţ  privind  lansarea competiţiei pentru atribuirea contractului de finanţare aproiectului de cercetare-dezvoltare P.S. 3.1.1 „Laborator rutier virtual în sprijinul formării profesionale continue

SPECIFICAŢIE  TEHNICO - OPERAŢIONALĂ  PRELIMINARĂ a prototipului produsului LABORATOR RUTIER VIRTUAL ÎN SPRIJINUL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

 

PLANUL  SECTORIAL  DE  CERCETARE - DEZVOLTARE  AL  MINISTERULUI  AFACERILOR  INTERNE 2016 ÷ 2017

 

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Martie    

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii februarie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

 

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Februarie

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii februarie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

Lista anunturi de atribuire
 

 

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Ianuarie 

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii februarie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

Lista anunturi de atribuire