Centrul de Informare şi Relaţii Publice este structura din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române care desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu presa, relaţiilor interne şi interinstituţionale.

Activitatea de informare şi relaţii publice constă în stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de încredere între Poliţia Română şi comunitate, pentru promovarea scopurilor si obiectivelor instituţiei, creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului poliţienesc.

Centrul de Informare şi Relaţii Publice are în componenţă un serviciu și două compartimente, respectiv:

 • Serviciul Comunicare și informare publică
 • Serviciul Comunicare strategică, internă şi interinstituțională
 • Compartimentul Purtător de cuvânt
 • Compartimentul Documente clasificate și secretariat


Principii:

 • aplicarea prevederilor Constituţiei României, republicată, referitoare la dreptul la informaţie al persoanei;
 • comunicarea informaţiilor publice se va realiza oportun, corect, complet şi nediscriminatoriu;
 • exceptarea de la liberul acces la informaţii se face în condiţiile stabilite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • activitatea de informare şi relaţii publice respectă imperativul echidistanţei;
 • politica de informare publică exclude propaganda de orice fel.


Atribuţii:

 • îşi aliniază activitatea la cea a Direcţiei Informare şi Relaţii Publice din Ministerul Afacerilor Interner;
 • redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală, care prejudiciază în mod nejustificat imaginea instituţiei;
 • elaborează documentare, în urma consultării direcţiilor de specialitate şi cu aprobarea conducerii I.G.P.R.;
 • coordonează redactarea declaraţiilor, materialelor şi interviurilor pentru presă ale Inspectorului General al Poliţiei Române;
 • elaborează comunicate şi alte materiale de presă, în urma consultării direcţiilor de specialitate, cu aprobarea conducerii I.G.P.R.;
 • monitorizează materialele publice apărute în mass-media centrală;
 • asigură prelucrarea telexurilor şi difuzarea informaţiilor de interes public, în flux continuu, către mass-media;
 • prelucrează Sinteza presei elaborată de M.A.I şi o transmite în toate unitătile teritoriale ale Poliţiei Române;
 • coordonează şi sprijină activitatea purtătorilor de cuvânt din unităţile teritoriale aflate în responsabilitate, organizează convocări de specialitate cu aceştia şi evaluează stadiul în care îşi îndeplinesc sarcinile în domeniul informării presei;
 • asigură documentarea pentru conferinţele de presă ale I.G.P.R.. precum şi pentru factorii de conducere din Poliţia Română care participă la întâlnirile cu reprezentanţii mass media;
 • asigură participarea jurnaliştilor la conferinţele de presă, precum şi la acţiuni iniţiate de I.G.P.R.;
 • întocmeşte documentele de planificare a comunicării şi relaţiilor publice, la nivelul I.G.P.R., pe linia informării presei;
 • gestionează, sub directa coordonare a conducerii I.G.P.R., eventualele crize mediatice;
 • asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă I.G.P.R.;
 • elaborează documentare, în urma consultării direcţiilor de specialitate şi cu aprobarea conducerii I.G.P.R.;
 • desfăşoară activităţi de popularizare a actelor normative prin elaborarea unor materiale de presă ce au acest obiect;
 • primirea, înregistrarea, analizarea şi documentarea solicitărilor transmise în baza Legii 544/ 2001, precum şi soluţionarea acestora şi informarea petentului;
 • primirea, înregistrarea, analizarea şi documentarea solicitărilor scrise sau verbale, transmise de jurnalişti, privind diverse activităţi, operaţiuni sau statistici ale Poliţiei Române, precum şi soluţionarea acestora şi informarea jurnaliştilor;
 • actualizarea permanentă a site-ul Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, prin consultarea structurilor din cadrul IGPR;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tradiţii şi educaţie, conform normelor în vigoare;
 • execută atribuţii din domeniul comunicării interne şi interinstituţionale.

 

 

Audienţe: 

Joi 12.00-14.00

 

Date de contact

Str. Mihai Vodă nr. 6, Sector 5, Bucureşti, Romania