03 August 2022Sursa: IGPR

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de selecție a unui partener în cadrul proiectului PDP3 - “Acțiune Integrată pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură în special cele îndreptate împotriva comunităților roma și asigurarea unui standard înalt de calitate în serviciul polițienesc”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de promotor de proiect, organizează în cadrul proiectului PDP3 - “Acțiune Integrată pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură în special cele îndreptate împotriva comunităților roma și asigurarea unui standard înalt de calitate în serviciul polițienesc”, procedura de selecție a unei organizații non-guvernamentale (ONG) care să contribuie la atingerea rezultatelor proiectului prin implementarea activității A.13. Antivictimization and human rights campaign in Roma communities.

Detaliile procedurale, condițiile de participare și lista cu documentele ce trebuie depuse în vederea participării la procedură (documentele pentru aprecierea criteriilor de selecție, respectiv pentru aprecierea criteriilor de departajare) se regăsesc în Metodologia de selecție anexată prezentului anunț.

Entitățile interesate sunt invitate să transmită intenția de participare însoțită de documentele necesare, în plic închis și sigilat sau în format electronic la datele de contact precizate în Metodologie, până la data de 19 august 2022, ora 12:00. De asemenea, vă adresăm rugămintea să desemnați o persoană de contact (nume, telefon, e-mail) în vederea purtării corespondenței privind oferta transmisă.

Activitatea de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 23 august 2022, ora 13:00, la sediul IGPR din str. Mihai Vodă, nr. 4-6, sector 5.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact din partea IGPR este dl. Alexandru NICOLAE, telefon 021.208.25.25, interior 26328, e-mail pdp3@politiaromana.ro

În speranța unei bune colaborări, așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Fişiere ataşate

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Contact - Relaţii cu publicul / petiții

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii