politist
Structura operaţională a Ministerului Afacerilor Interne, care coordonează
la nivel naţional activităţile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă,
asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă
naturănecesare restabilirii stării de normalitate, inclusiv activităţile pentru
acordarea primului-ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă, în cadrul
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, până la internarea spital.

Pentru mai multe detalii click aici